Samstag, 4. August 2012

Hình ảnh các quan lại xưa

. Đặng Trần Vỹ , tong doc bac ninh
 Nguyễn Hữu Độ 

 Phan Đình Hòe
 Tuần phủ Hải Dương


 Tướng Nguyễn Huỳnh Đức của nhà Nguyễn
Các quan Tổng đốc Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình


 quan Thượng thư Bộ lễ triều Lê Nguyễn Qúy Cảnh
quan lớn Lê Quý Đôn
 Trịnh Đình Kiên 

 Quan và người hầu cắp tráp 

 Micae Hồ Ðình Hy  giữ chức quan thái bộc trong Triều Nguyễn

Tán tương Quân vụ  Nguyễn Thiện Thuật

 Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Tri Phương
Quan và người phụ tá

 hai viên quan ở Huế


Quan Thượng thư Bộ học Cao Xuân Dục vinh danh những sĩ tử đỗ đạt ở trường thi Nam Định


 quan Tổng đốc Ngô Đình Khả, là cha của anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm
 Quan Thượng thư Bộ hình Trần Đình Bá  
quan lớn Lào CaiMột vị quan vănmột viên quan văn trước điện Cần Chánh - Huế
.

 các quan trong triều đình Huế

 hai võ quan triều Nguyễn quan Thượng thư Bộ binh Tôn Thất Hân và Bộ lại Nguyễn Hữu Bài quan Thượng thư Bộ học Cao Xuân Dục


 quan Thượng thư Bộ học Cao Xuân Dục


 quan Thượng thư Bộ học Cao Xuân Dục


phái đoàn nhà Nguyễn do Kinh lược sứ Nam kỳ Phan Thanh Giản sang thăm Pháp
 các quan ở Huế đầm phán với Pháp
 quan Đại thần Trương Như Cương - bố vợ của vua Khải Định
 các viên tiểu quan trong một ngày lễ ở Hà Nội quan Nhiếp chính đại thần đầu triều Nguyễn Văn Tường

 quan Nhiếp chính đại thần đầu triều Nguyễn Văn Tường quan Thượng thư Bộ hình

 quan Thượng thư Bộ binh Tôn Thất Hân
 quan Thượng thư Bộ lại Nguyễn Hữu Bài quan Tổng đốc Phương

 một viên võ quan quan Thượng thư Bộ lại Nguyễn Hữu Bài


quan Phó bảng, Thượng thư Bộ lễ Lê Trinh


quan Thượng thư Bộ lễ Hoàng Hữu Xứng
 một viên quan ở miền Bắc xưa


một viên quan Tổng đốc ở một tỉnh miền Bắc

các quan An Nam từ Huế ra để tiếp Sứ nhà Thanh ở Hà Nội

                                Thượng thư Bộ binh Tôn Thất Thuyết
quan đại thần Kinh lược sứ Bắc Kỳ Hoàng Cao Khải

quan đại thần Kinh lược sứ  Hoàng Cao Khảiquan Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu

cha con quan đại thần Kinh lược sứ  Hoàng Cao Khải - -Hoàng Trọng Phuquan Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu - con trai Hoàng Cao Khảicha con Kinh lược xứ Bắc kỳ Hoàng Cao Khải - Hoàng Trọng Phu


Nhà của quan  đại thần Kinh lược sứ  Hoàng Cao Khải Án sát sứ tỉnh Quảng Nam  Ngụy Khắc Đản
quan văn triều Nguyễn

một người hầu trong triều đìnhĐặng Huy Trứ - Biện lý Bộ Hộ quan Chánh thất phẩm bộ Hình Hàn Tế (Trần Tề) 39 tuổi quê Nam Định

quan võ Hồ Văn Huân 50 tuổi
Phòng ngự sứ Nguyễn Hữu Thần

 Thừa vụ lang bộ Lại Tạ Hữu Kế, 50 tuổi

quan văn Hồ [Ngô] Văn Nhuận, 42 tuổiHiệp biện đại học sĩ, Kinh lược sứ Nam Kỳ Phan Thanh Giản

Hiệp biện đại học sĩ, Kinh lược sứ Nam Kỳ Phan Thanh Giản


  quan Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệuquan Khâm sai đại thần Lê Hoan
 một viên Chánh tổng ở Hòn Gai
Hạ Sĩ Nguyên, 36 tuổi  quan lớn  Hoàng Yẽn


quan văn Chánh thất phẩm bộ Lại Phạm Hữu Độ, 31 tuổi

Bà Marie Vanier, 40 tuổi con bà Madeleine Seu Dong và ông Philippe Vanier


 quan Tổng đốc tỉnh Lạng Sơn


 một viên quan ở Huế


  quan Nguyễn Duy Quan


 quan lớn Nguyễn Khoa Kỳ quan lớn Nguyễn Văn Yên

 quan Tả Thị lang Bộ lễ Phạm Phú Thứ

 một viên quan xưa

 quan Tùng Thiện Vương Miên Thẩm
quan Tổng đốc Vi Văn Định, người dân tộc Nùng

 hai viên tiểu quan ngồi uống trà trong sân gạch

 một viên quan to ở Huế


 đội thái giám ở Huế xưa


 ngày lễ Nam Giao ở kinh đô Huế xưa


       một viên quan nhớn


   quan Án sát  quan Thượng thư Cao Xuân Dục
 các quan hầu cận nhà vua tại Huế


quan và vợ quan ở Hà Nội xưa


 một viên quan ở Huế
 quan Phủ doãn quan quân trong kinh thành Huế


 quan Tổng đốc thành Hà Nội
 Tổng đốc thành Hà Nội - quan lớn Nguyễn Tri Phương
 một viên quan ở Huế


 quan Bố


quan lớn đại thần Trương Quốc Dung


 trông lên mặt sắt đen sì....

Các viên quan ở Huế


Huế xưa


 các quan trong điện Cần Thành - Huế xưamột viên quan ở Hà Nội và những người hầu

 quan lớn ở Hà Nội
 quan tổng đốc Thanh Hóa 


người có dấu x là quan Tổng đốc Nghệ An - Hà Tĩnh (An - Tĩnh) Đào Tấn

quan lớn ở Lào Cai


cụ bà này chắc vợ quan to ở Quảng Yên - Cao Bằng

 Tri huyện Bình Khê Nguyễn Sinh Sắc - cha đẻ Chủ tịch Hồ Chí Minh
 quan Thượng thư Bộ lại Ngô Đình Diệm
5 vị Thượng thư từ trái qua phải: Hồ Đắc Khải, Phạm Quỳnh, Thái Văn Toản, Ngô Đình Diệm, Bùi Bằng Đoàn


quan Huấn đạo Trương Vĩnh Ký


 quan Thượng thư Bộ hình Bùi Bằng Đoàn
Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen