Freitag, 29. Juli 2011

Ảnh cổ Việt Nam phần 6

... Một cụ bà người Lô Lô - Pu Péo

Phố Hàng Gai xưa Phố bán đồ gốm Phố Hàng Đồng

 Phố Hàng ĐồngPhố Hàng Mắm Một pho tượng ở một ngôi chùa ở Thái Nguyên

 Chợ Biên Hoà

 Lăng Cha cả tức Bá Đa Lộc


 Đội kị binh ở kinh thành Huế
 một viên quan nhà Thanh ở Đồng Đăng
  Van den Born cất cánh ở trường đua Phú Thọ, 10 tháng 12 -1910 

.

1 Kommentar:

  1. Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.

    AntwortenLöschen