Donnerstag, 25. Oktober 2012

video clip

.










Phan Thị Bích Hằng - Cố Đô Hoa Lư

















heo bao oan














Cô Vũ Thị Hòa tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Cần tại Lai Châu ngày 22/8/20













Quả Báo Nghiệp Sát Sanh (rất khủng khiếp)







Hiếp mẹ, giết con 1






Hiếp mẹ, giết con 2







bà tổ cô 1







bà tổ cô 2











Phật tử kể truyện đàn áp thảm khốc trong tù














Phật tử xám hối tội nghiệt mình












Gọi hồn cụ Đề Thám
















20-01-2013 Thế Giới Không Như Mình Thấy Phần 2


























Nhà Ngoại Cảm Phan Thị Bích Hằng Nói Về Cõi Âm Với Tộc Họ Phan








------------------------------------------------------------------------------








Kể chuyện về các vong linh thai nhi - Phan Thị Bích Hằng











-----------------------------------------------------------------






gọi hồn Chủ tịch Hồ Chí Minh






-------------------------------------------------------------------------------




Cô Phan Thị Bích Hằng
         



                                       Phan Thị Bích Hằng - Chết trong sự sống / 1










  Phan Thị Bích Hằng - Chết trong sự sống / 2






 --------------------------------------------------------------------------------------
                       

   Thầy Hậu





mẹ phá thai bị con oán hận







-----------------------------------------------------------------------------------


     cô đồng Sinh




  cô đồng Sinh gọi hồn   











 
             cô đồng Sinh gọi hồn           





      





               cô đồng Sinh gọi hồn      













       cô đồng Sinh gọi hồn    











       cô đồng Sinh gọi hồn   



-------------------------------------------------------------------------------




hành trình tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Hanh 1








hành trình tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Hanh 2





------------------------------------------------------------------------------------





cựu binh Mỹ tìm mộ chiến sĩ quân giải phóng 1






cựu binh Mỹ tìm mộ chiến sĩ quân giải phóng 2






cựu binh Mỹ tìm mộ chiến sĩ quân giải phóng  3






----