Freitag, 29. Juli 2011

Danh sách các Tướng lĩnh Công an t 準將 中將 高級將軍 一般 的 越南 General police of Vietnam Police générale du Vietnam General Polizei von Vietnam









Các Đại tướng, Thượng tướng Bộ Công an







                     
   





                                   





                
























.






























  Đại tướng Mai Chí Thọ - nguyên Bộ trưởng CA  
   quê quán Nam Vân - Nam Định



















            
















.
Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ
Nguyên Bộ trưởng CA, quê Sài Gòn  

       
                                                           
                                            



























  Thượng tướng Lê Minh Hương        
Nguyên Bộ trưởng CA, quê Hà Tĩnh, cha của Thiếu tướng Công 
an  Lê Minh Hùng,vàThống đốc Ngân hàng Lê Minh Hưng








                                                                                                                                           

















Đại tướng Trần Đại Quang / Bộ trưởng Bộ Công an
Chủ tịch nước CHXHCN VN, quê Ninh Bình















Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an
Quên quán tỉnh Hưng Yên














 Thượng tướng Đặng Văn Hiếu
Thú trưởng Bộ Công an, quể Ninh Bình




















          















 Thượng tướng  Bùi Văn Nam
Thứ trưởng Bộ CA, quê Nam Định 





































Thượng tướng  Phạm Qúy Ngọ
   Thứ trưởng Bộ Công An, quê Thái Bình
















Hình ảnh
 Thượng tướng Trần việt Tân
Thứ trưởng Bộ CA, quê Thái Bình











 Thượng tướng Lê Qúy Vương
Thứ trưởng Bộ CA - quê Phú Thọ





Thượng tướng Nguyễn Văn Thành
Thứ trưởng Bộ CA, quê Ninh Bình



-------------------------------------------------------------------------------




Các Trung tướng







Trung tướng Phạm Tâm Long
   Nguyên Thứ trưởng Bộ CA, quê Hà Nội  
                                                                         










































Hình ảnh
Trung tướng Võ viết Thanh
Thứ trưởng, quê quán tỉnh Bến Tre     
                                      








































Trung tướng Hà Ngọc Tiếu
Phó TC trưởng, Quê Nam Định
                                                           
                                                                                                                            
    










































Trung tướng Dương Trọng Thông
Nguyên Phó TC trưởng, quê Hà Nội    
                                                                                                     

















Trung tướng Nguyễn Hồng Sĩ 
   Nguyên TC trưởng TC V, quê Quảng Trị  
                                                         
                                             
























Trung tướng Bùi Quốc Huy
Nguyên thứ trưởng Bộ CA, quê
                                                           

                                                                       


















                                                        





Trung tướng Vũ Thanh Hoa

               


Trung tướng Phạm Nam Tào









Hình ảnh
Trung tướng Võ thái Hòa
Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an





















                                                   

















Trung tướng Trần Văn Thảo











Hình ảnh
Trung tướng Nguyễn Việt Thành
                                        















Nguyễn Phước Tân - quê tỉnh Đồng Tháp











































                   Trung tướng  Trần Quang Bình




                

                                                         









                                                      

                                           
                                                           














                                                                                                                                          






   

                                                                 
                     
c






Hình ảnh
Trung tướng Châu văn Mẫn - quê Quảng Nam
                                         












Trung tướng Phan Văn Vĩnh - quê Nam Định 
Tổng Cục Cảnh sát Phòng, chống Tội phạm






















Hình ảnh
Trung tướng Trương hoà Bình
Chánh Tòa án Nhân dân tối cao


















Hình ảnh
Trung tướng Vũ hải Triều
Tổng cục phó Tổng cục An ninh
                                        


















Hình ảnh
Trung tướng Hoàng Công Tư
           quyền Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh                    

















                                    
Trung tướng Nguyễn đức Nhanh
Giám đốc Công an TP Hà Nội, quê Hà Tây
                       






                



   Trung tướng  Nông Văn Lưu













       Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, quê Hưng Yên
              Tổng biên tập Báo CA, Phó TCT TC XDLL    
                                                                                                                                         




















-------------------------------------------------------------------------------




Các Trung tướng







Trung tướng Phạm Tâm Long
   Nguyên Thứ trưởng Bộ CA, quê Hà Nội  
                                                                         










































Hình ảnh
Trung tướng Võ viết Thanh
Thứ trưởng, quê quán tỉnh Bến Tre     
                                      








































Trung tướng Hà Ngọc Tiếu
Phó TC trưởng, Quê Nam Định
                                                           
                                                                                                                            
    










































Trung tướng Dương Trọng Thông
Nguyên Phó TC trưởng, quê Hà Nội    
                                                                                                     

















Trung tướng Nguyễn Hồng Sĩ 
   Nguyên TC trưởng TC V, quê Quảng Trị  
                                                         
                                             
























Trung tướng Bùi Quốc Huy
Nguyên thứ trưởng Bộ CA, quê
                                                           

                                                                       


















                                                        





Trung tướng Vũ Thanh Hoa

               


Trung tướng Phạm Nam Tào









Hình ảnh
Trung tướng Võ thái Hòa
Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an





















                                                   

















Trung tướng Trần Văn Thảo











Hình ảnh
Trung tướng Nguyễn Việt Thành
                                        















Nguyễn Phước Tân - quê tỉnh Đồng Tháp





















Trung tướng  Phạm Ngọc Quảng





















                   Trung tướng  Trần Quang Bình




                

                                                         









                                                      

                                           
                                                           














                                                                                                                                          






   

                                                                 
                     
c






Hình ảnh
Trung tướng Châu văn Mẫn - quê Quảng Nam
                                         












Trung tướng Phan Văn Vĩnh - quê Nam Định 
Tổng Cục Cảnh sát Phòng, chống Tội phạm






















Hình ảnh
Trung tướng Trương hoà Bình
Chánh Tòa án Nhân dân tối cao


















Hình ảnh
Trung tướng Vũ hải Triều
Tổng cục phó Tổng cục An ninh
                                        


















Hình ảnh
Trung tướng Hoàng Công Tư
           quyền Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh                    

















                                    
Trung tướng Nguyễn đức Nhanh
Giám đốc Công an TP Hà Nội, quê Hà Tây
                       






                



   Trung tướng  Nông Văn Lưu













       Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, quê Hưng Yên
              Tổng biên tập Báo CA, Phó TCT TC XDLL    
                                                                                                                                                                 






                                                              




Trung tướng  Phạm Ngọc Quảng







                                                                                    . 

















   





                                                                                                                                                    















Thượng tướng Nguyễn Văn Đức












Thượng tướng Lâm Văn Thê
   Nguyên Thứ trưởng Bộ CA, quê Bạc Liêu - Cà Mau   
                                                                                                                                                         











           

                       
























































  Thượng tướng Nguyễn Văn Tính 


nguyên thứ trưởng Bộ CA, quê Nam Định

















































         
                                        


    

                                                                                                                                                                                     






















Thượng tướng Thi Văn Tám
Nguyên Thứ trưởng Bộ CA, quê Long An































































Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn
Nguyên Thứ trưởng Bộ CA, quê Quảng Trị























































































 
Thượng tướng Lê Thế Tiệm
Ngyên Thứ trưởng Bộ CA, quê Quảng Nam  

                                                                     
 



















Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng
Nguyên Thứ trưởng Bộ CA, quê Quảng Ninh    

          










Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng 
Bộ Công an, Quê quán tỉnh Thái Bình






                           





                                                                             



Trung tướng  Tô Thường - quê Hải Phòng
Tổng Cục trưởng Tc Cảnh sát Quản lý
Hành chính về trật tự an toàn xã hội





















Trung tướng Cao Ngọc Oánh - quê Huế

Tổng Cục trưởng TC Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp













 Trung tướng  Trịnh Lương Hy - quê Quảng Ngãi
nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh























Phạm Nam Tào quê Quảng Ngãi
 nguyên Tổng cục Phó TC CS  































Trung tướng Sơn Cang - người Khmer  
 nguyên  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II






                                                

















       
Trung tướng Hoàng Hữu Năng
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      










Trung tướng  Phạm Dũng                 

Tổng Cục trưởng An ninh II (An ninh Nội địa)




Trung tướng Phan Đức Dư
                                            Học viện An ninh nhân dân                                                                                                                                                     
                                                                     










                                        
Trung tướng Cao Xuân Hồng, quê  Phú Thọ
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
                                                     


















Trung tướng Bùi Quang Bền
Thứ trưởng Bộ Công an
















Hình ảnh
Trung tướng Phạm minh Chính
Thứ trưởng Bộ Công an, quê Thanh Hóa


















Hình ảnh
Trung tướng Triệu văn Đạt -quê Phú Thọ
















Trung tướng Nguyễn Văn Vượng
Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát di động
















Trung tướng Lâm Minh Chiến  










Trung tướng Nguyễn Văn Thắng
nguyên GD Học viện ANND, quê  Quảng Bình












Trung tướng Đỗ Đình Nghị
Phó Tổng cục trưởng TC CS











Hình ảnh
Trung tướng  Nguyễn Danh Cộng




















Hình ảnh
Trung tướng Trần Bá Thiều - quê Hải Phòng
Tổng cục trưởng TC Xây dựng Lực lượng

















Trung tướng  Đồng đại Lộc - quê Thanh Hóa
nguyên Giám đốc Công an Thanh Hoá



















Hình ảnh
Trung tướng Nguyễn Đức Minh

Phó TCT Tổng Cục An ninh , quê Hà Nội









Hình ảnh
Trung tướng  Vũ Thuật















Trung tướng  Cao Minh Nhạn

                                    Tổng cục phó Tổng Cục Cảnh sát Phòng, chống Tội phạm
















Thiếu tướng Đỗ kim Tuyến - quê  Thái Bình

  Tổng cục phó TCCS Phòng, chống Tội phạm
















Bùi Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an
Quê Ninh Bình
















Trung tướng  Nguyễn Huy Đức 


















Trung tướng  Nguyễn Xuân Tư
nguyen Tong cuc pho TCXDLL, que Hai Duong



















Trung tướng   Lê Văn Đệ 










Trung tướng Bùi Mậu Quân
Uỷ viên UB Đối ngoại Quốc hội, quê Hải Dương








Các Thiếu tướng Công an


















Phan Văn  Xoàn
nguên Tư lệnh  Bộ Tư ệnh Cảnh vệ





















Thiếu tướng Nguyễn văn rốp
Nguyên Thư trưởng Bộ Công an






















Thiếu tướng Lê Hữu Qua
nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát nhân dân

                                                                             









                                                   .
Thiếu tướng Nguyễn thế Tùng









Thiếu tướng  Hoàng Ngọc Nhất
                                                                                      
                                                       Thứ trưởng                                                               


                                                                                                                                          










Thiếu tướng Lê Văn Cương

















                                
Thiếu tướng Trần Quang Trọng
                           












       
 Thiếu tướng Huỳnh Anh
                             












Phạm Văn Dần





         


                

        


Hình ảnh
Thiếu tướng Hoàng Mai
















Hình ảnh
Thiếu tướng Lê Văn Dương

















Võ  Thành đức












 Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn














 Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tước
nguyên Giám đốc tỉnh CA Quảng Ninh















 Thiếu tướng Lê Văn Thụ
nguyên Giám đốc tỉnh CA Hải Phòng
















Thiếu tướng Đỗ kim Tuyến - quê  Thái Bình
Phó GĐ Công an Hà Nội















Hình ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng












ngô quang nghĩa

















Hình ảnh
Thiếu tướng Cao đức Hoàn





















Thiếu tướng Trịnh Vệ
Nguyên Giám đốc CA Nam Định



















Hình ảnh
Thiếu tướng Phạm Chuyên
Nguyên Giám đốc CA Hà Nội - quê Thái Bình




















Hình ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn





















Hình ảnh
Thiếu tướng Phạm xuân Quắc - quê Hải Dương






















Hình ảnh
Thiếu tướng Chí Thành



















Hình ảnh
Thiếu tướng Lê Tiền






















Đồng đại Lộc - quê Thanh Hóa

nguyên Giám đốc Công an Thanh Hoá





















Hình ảnh
Thiếu tướng Vũ ngọc Thức


















Hình ảnh
Thiếu tướng Trần văn Nho



















Hình ảnh
Thiếu tướng Tống ngọc Minh - quê Ninh Bình




















Hình ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hải

















Hình ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Văn Khá - quê Nam Định

nguyên Phó Chủ nhiệm UB AN - QP Quốc hội



















Hình ảnh
Thiếu tướng Phan Văn Lai - quê Nam Định
























Hình ảnh
Thiếu tướng Phạm đức Chấn
Cục trưởng cục Trại giam


























Hình ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc



















Hình ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Viết Thế



















Hình ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Bình Vận
Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang


















Hình ảnh
Thiếu tướng Dương Thái Nguyên
Giám đốc CA tỉnh An Giang




















Hình ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Tháp
Nguyên Giám đốc CA Lai Châu
















Thiếu tướng Trịnh Thanh Thiệp 
Nguyên  Phó Tổng cục trưởng CSND


















Thiếu tướng Nguyễn Hữu Nhân, quê Hà Nam

nguyên Cục trưởng Cục Thông tin - Liên lạc




















Hình ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hùng



















Hình ảnh
Thiếu tướng Trần Bá Thiều - quê Hải Phòng

Tổng cục trưởng TC Xây dựng Lực lượng




















Hình ảnh
Thiếu tướng Phan Xuân Sang





















Hình ảnh
Thiếu tướng Trịnh Xuân Thu -quê Thanh Hóa






























Hình ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm
Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân


















Hình ảnh
Thiếu tướng Trần triều Dương

















Hình ảnh
Thiếu tướng Trần Tôn Thất
quê Quảng Nam


















Hình ảnh
Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ





















Hình ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Duy Hùng



















Hình ảnh
Thiếu tướng Huỳnh Huề
























Thiếu tướng Phạm quốc Hùng





















Hình ảnh
Nguyễn Chí Thành - Quê quán: tỉnhVũng Tàu
Giám đốc CA TP Hồ Chí Minh
























Hình ảnh
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương


















Hình ảnh
Thiếu tướng Trần Gia Cường


























 Thiếu tướng Nguyễn văn Khánh



















Hình ảnh
Thiếu tướng Trần Đình Nhã, quê Hà Tĩnh





















Hình ảnh
Thiếu tướng Lê Văn Khiêu, quê Nghệ An

Nguyên Giám đốc CA Nghệ An



















Hình ảnh
Thiếu tướng Lê Văn Thành













Thiếu tướng Hà Việt Dũng
Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân




 Thiếu tướng Phạm Hồng Cử
Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân
















Hình ảnh
Thiếu tướng Nguyễn văn Lý























Hình ảnh
Thiếu tướng Đỗ Việt Thắng






















Hình ảnh
Thiếu tướng Nguyễn thành Tân














Hình ảnh
Thiếu tướng Trịnh Văn Kiệm























.
Hình ảnh
Thiếu tướng Khổng Minh Dụ - quê Hà Tây

.



.











.


.
Hình ảnh
Thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ
.



















.




Hình ảnh
Thiếu tướng Trương Hữu Quốc






















Hình ảnh
Thiếu tướng Đặng Thái Giáp
























Hình ảnh
Thiếu tướng Nguễn Phúc Thảo






















Hình ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng





























Hình ảnh
Thiếu tướng Bùi Quảng Bạ
Viện trưởng Viện Lịch sử Công an Nhân dân

































Hình ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Thủ Thanh
quê Nghệ An






Thiếu tướng Lê Văn Minh

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật






Thiếu tướng Vũ Xuân SinhTư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ









Hình ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận


















Hình ảnh
Thiếu tướng Hồ Việt Lắm
























Thiếu tướng Nguyễn Văn Ba



















Thiếu tướng Hồ Thanh Đình















Thiếu tướng Phan Như Thạch
















Thiếu tướng Nguyễn Minh Long
Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh















Thiếu tướng Trần Duân - GĐ CA Lai Châu


















Thiếu tướng Trần Huy Ngạn
Giám đốc Công an Hưng Yên















Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên


















Thiếu tướng Võ Văn Đủ
Giám đốc Công an tỉnh Đắc Nông


















Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam
Giám đốc Công an Cà Mau














Thiếu tướng Phan Văn Đông



















 Thiếu tướng Đặng Trọng Huy, Nghệ An
 Phó ban Quản lý Quảng trường


























Phan Anh Minh - Quê quán:  tỉnh Long An
Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh






















Thiếu tướng Nguyễn Chí Phi - GĐ CA Tiền Giang





















Thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực
Phó tổng cục trưởng Tổng cục VI




























Thiếu tướng Phạm Quang Cử
Tổng cục phó Tổng cục Hậu cần























Thiếu tướng Tạ Xuân Bình
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII

























Thiếu tướng Trần Văn Nhuận
Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng



























Phạm Văn Hóa - Giám đốc Công an Phú Yên

























Thiếu tướng   Trần Anh Dũng
Phó Tổng cục trưởng TC CS























   
Lê  Thanh Đấu







































V ũ Chí Trực
Giám đốc CA   Quảng Ninh



























Bế Ngọc Báu - Giám đốc CA Cao Bằng

















 Thiếu tướng Trần Văn Vệ
 Phó Tổng cục trưởng TC CS


















Thiếu tướng  Đào Trọng Thanh

Cục trưởng Cục Kế hoạch đầu tư Bộ Công an

 

 






















Thiếu tướng Phạm Quốc Cương
Phó Tổng cục trưởng TC CS














Lê Đông Phong - Quê :Tỉnh Long An       

Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh















Thiếu tướng Nguyễn Công Sơn
Phó Tổng cục trưởng TC CS


















Thiếu tướng Lê Công Dung 
 Giám đốc CA Quảng Trị


















Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn
Giám đốc CA Đà Nẵng - quê Nam Định



















Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn 
Giám đốc CA Đồng Tháp


















Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ 


















Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm
Giám đốc CA Nghệ An
















Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an Dak Lak














Thiều tướng Trịnh Quốc Đoàn, quê Bắc Giang
nguyên Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần 























Nguyễn Đức Chung - quê Hải Dương
Giám đốc Công an Hà Nội

















Bạch Thành Định - Phó Giám đốc Công an Hà Nội




































 Bùi Tuyết Minh - quê Hà Tiên
Giám đốc Công an Kiên Giang


















Nguyễn Đức Nghi - Giám đốc PCCC Hà Nội















Đặng Văn Sinh - quê Nam Định
Giám đốc Côngh an Nam Định




















 Nguyễn Văn Chương



















 Nguyễn Mạnh Hùng





















Đỗ Văn Hùng













 Thiếu tướng Bùi Văn Sơn









 Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa
Quê quán Bình Định, Nguyên Cục trưởng Cục C50









Thiếu tướng Bùi Trung Thành












Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn







Thiếu tướng Lê Đình Nhường
Phó Chủ nhiệm UB AN - QP Quốc Hội









Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng
Uỷ viên UB AN - QP Quốc hội









Thiếu tướng Trần Ngọc Khánh
Phó Chủ nhiệm UB AN - QP Quốc Hội

1 Kommentar:

  1. Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.

    AntwortenLöschen