Mittwoch, 3. August 2011

Danh nhân Nam Định
.


.
 Hàng Tổng bí thư và Chủ tịch nước
 Tổng bí thư Trường Chinh

 Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội
 Phó thủ tướng, Trưởng ban Tuyên huấn
 Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh
Quê huyện Xuân Trường, cha ông Đặng Xuân Kỳ


 Hàng Thủ tướng 
Không có ai 


Hàng Chủ tịch Quốc hội


Chủ tịch Quốc hội, Tổng bí thư Trường Trinh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An


Hàng Phó Chủ tịch Quốc hội
và Thư ký Tổng liên đoàn

Tổng thư ký Đảng Dân chủ Hoàng Minh Chính


Nguyễn Đức Thuận

Phó chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy

Hàng Phó thủ tướng
                                                               Phó Thủ tướng, Tổng bí thư Trường Chinh

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Đình Liệu
Phó thủ tướng  Đặng Việt Châu
Nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch
Ông Thạch là cha ông Minh, quê huyện Vụ Bản


Phó thủ tướng Ngô Xuân Lộc
Nguyên Bộ trưởng Xây dựng, quê Nam Trực Hàng Bộ trưởng, Chủ nhiệm các Uỷ ban  của Chính phủ

Bộ trưởng Thương binh Vũ Đình Tụng
Quê huyện Vụ Bản
                                                    
                    
                                                    Nguyên Bộ thưởng Tài chính Đặng Việt Châu              
                                                    
                                               
                                                Bộ trưởng Ngoại giao, Phó thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch                                Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
Ông Minh là con trai ông Nguyễn Cơ Thạch

Bộ trưởng Bộ Y tế Đặng Hồi Xuân
Quê quán huyện Xuân Trường
                                                                 
Bộ trưởng Công nghiệp Đặng Vũ Chư
Quê quán huyện Xuân Trường
                             
                                                             
Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát
Quê quán huyện Vụ  Bản


                                                                
Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng
Nguyên Chủ tịch HĐQT Dầu khí, quê Vụ Bản

                                                         

                                                     5. Hàng các trưởng ban và Bí thư Trung ương Đảng
                               

                                                                    
                                                   Trưởng ban Tổ chức Lê Đức Thọ
Nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trần Xuân Bách
                                                                   
                                                    

                                                     
Trưởng ban Nội chính Trung ương  Hồng Hà
                                                                                               Trưởng ban Tuyên giáo, Thiếu tướng Đặng Quốc Bảo
                                                    

     Trưởng ban Tuyên giáo Đinh Thế Huynh        
   
                                      

                                                      6. Hàng Đại tướng Quân đội
        
                                                                         Không có ai

                                                                     7. Hàng Đại tướng Công an

                                                               
Đại tướng Mai Chí Thọ
            Nguyên Bộ trưởng CA, quê Nam Định Hàng Thượng tướng Quân đội
            

                                                            
                                                           
Thượng tướng Song Hào, quê Vụ Bản
Nguyên Bí thư TW Đảng, nguyên CN TC Chính trị
Nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh XH

Thượng tướng Đinh Đức Thiện
                                                       
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - quê Hải Hậu
Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

                                                 Hàng Thượng tướng Công an
                                                    

        

      Thượng tướng Công an Nguyễn văn Tính     
       
 Trung tướng Bùi Văn Nam
  Thứ trưởng Bộ Công an, quê Vụ Bản                                                      Hàng Trung tướng Quân đội
´Trung tướng  Nguyễn Văn Vịnh
Nguyên CN Uỷ ban Thống nhất TW, nguyên Thứ
trưởng Bộ Quốc phòng, quê quán huyện Nam Trực

                                          

Trung tướng Đặng  Quân Thụy
Nguyên Phó chủ tịch QH, quê Xuân Trường


  Trung tướng  Vũ Xuân Chiêm
                                  

  Trung tướng  Trần Hanh


Trung tướng Vũ Xuân Vinh, quê Trực Ninh
Nguyên Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ QPTrung tướng Đặng kinh
Trung tướng Đỗ Mạnh ĐạoTrung tướng Lê Linh


                                                   


Trung tướng Vũ Cao, quê Xuân Trường
Nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến BTTM
Trung tướng Hoàng kỳ
Nguyên Tổng tham mưu phó, quê Hải Hậu
Trung tướng Phạm Xuân Hùng
Tổng tham mưu phó, quê huyện  Hải Hậu

                          
Trung tướng Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình
Nguyên Phó TL QC Hải quân, quê Hải Hậu

                                                    Trung tướng Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền
                                                       Chính ủy Quân chủng Hải quân, quê Hải Hậu
                                  


                                                    Trung tướng Trần Văn Đạt

                                                        


Hàng Trunng tướng Công an
     


                                                                       

Trung tướng CA Hà Ngọc Tiếu
Nguyên Phó Tổng cục Cảnh sát, quê Trực Ninh

                                      

Trung tướng  CA Phan Văn Vĩnh
Tổng cục trưởng TC Cảnh sátphòng
chống tội phạm. Quê  Giao Thủy                                                  Hàng các Thiếu tướng Quân đội


       Thiếu tướng Đặng Quốc Bảo
 Nguyên trưởng ban Tuyên giáo TW, nguyên
 Thứ trưởng Bộ Đại học, nguyên Bí thư TW Đoàn


Thiếu tướng Lê Quốc sản
 Nguyên Tư lệnh Quân khu 8, quê Hải Hậu 


                             Thiếu tướng  Nguyễn Sĩ Quốc
  Nguyên Phó CN TC Hậu Cần, quê Xuân Trường 
                                                                               

Thiếu tướng Bùi Đức Tạm
     Nguyên Cục phó cục Vận tải, quê Xuân Trường      
                                                                                                  Thiếu tướng Phạm Gia Triệu

                                                

                                                     
Thiếu tướng Nguyễn Đăng Kính
               


Thiếu tướng Trần Đình Cửu
    Nguyên phó TL Quân khu 7, quê Mỹ Lộc

Thiếu tướng  Vũ Ngọc Diệp
                                                
                                                    
Thiếu tướng  Đỗ Ngọc Phụ, quê Nghĩa Hưng
                                                   Thiếu tướng Chuẩn đô đốc Trần Đình Xuyên
                                                      
Thiếu tướng Trần Quang Tiến, quê Vụ Bản

                                    
                                           
                                                Thiếu tướng Hoàng Mạnh An
                                                Giám đốc Quân y Viện 103
Thieus tướng Nguyễn Viết Nhiên

Thiếu tướng Lê Hùng Mạnh
Chính ủy Quân khu Thủ đô

Thiếu tướng Hoàng Kiền


Hàng các Thiếu tướng Công an


Thiếu tướng Phan Văn Lai


Thiếu tướng CA Nguyễn Văn Khá
Nguyên Phó CN UB AN-QP Quốc hội
Nguyên GĐ CA Nam Định, quê Giao Thủy


Nguyên GĐ CA Nam Định Trịnh Văn Vệ
                  
                                              Hàng các Chủ tịch Hội phụ nữHoàng Ngân, quê Huyện Trực Ninh 
   

  Hàng các Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

       

Bí thư tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Phúc
những năm 1930-11940

Đặng Văn Minh - Bí thư Thành ủy Hải Phòng từ 1966 đến 1976
                                                            Quê quán huyện Nam TrựcChủ tịch UBND Hà Nội Hoàng Văn Nghiên
Quê quán huyện Nam Trực
Vũ Ngọc Ly
Quê quán: huyện Xuân Trường
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 1994 - 1999         
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Trương Xuân Thìn

Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Phạm Xuân Dương
Vũ Quốc Uy 
                      
 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời TP Hải phòng năm 1945
 Quyền Chủ nhiệm Ủy ban Liên lạc Văn hóa với nước ngoài trong những năm kháng chiến chống Mỹ.


         


Hàng các Thứ trưởng, Chủ nhiệm, Phó CN các Uỷ ban QH, Chủ  tịch  các 
                                   Hiệp hội, Thư ký các Tổng liên đoàn, Phó trưởng ban Trung ương Đảng
                         Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh, Bí thư Trung ương Đoàn, Cục, Vụ, Viện


                                             Thứ trưởng Bộ Công an Viễn Chi
                                                             Quê quán huyện Nam Trực
                
Viện trưởng Viện KH Vũ trụ Đặng Vũ Minh
                                                           

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD Vũ Ngọc Hải                                                              Thứ trưởng Lê Nam Thắng                                                           Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn


Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà
                                                     


Nguyên Thứ trưởng Bộ KH - Đầu tư  Nguyễn Bích Đạt                                               


Quê quán huyện  Hải Hậu

                 Hàng Các Tổng giám đốc, Hoa hậu, á hậu, Ca sĩ, nhạc sĩ, doanh nhân, diễn viên, vận động viên nổi tiếng


Á Nam Trần Tuấn Khải

Nhạc sĩ Văn CaoHoa hậu Nguyễn Diệu Hoa


Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy


Á hậu thế giới Đặng Minh Thu
Nguyên quyền GĐ BV Bạch Mai Trần Thúy HạnhCa sĩ Đỗ Mỹ LinhHoa hậu Vũ Hoàng Điệp (gốc Nam Định)


 Hoa Hậu Tài Năng trong cuộc thi Hoa Hậu châu Á Thái Bình Dương 
tại Trung Quốc 2005
Siêu mẫu Vũ Thu PhươngNhạc sĩ Vũ Thành An
Nhà thơ Nguyễn Bính

Học Sinh Nguyễn Thị Phương Hoa


Tiến ThànhDoanh nhân Nguyễn Thị Nguyệt Hường
.


                                                      Bà Phan Thị Hòa - Trưởng ban Kiểm tra Tập đoàn Dầu khí

                                                  (Con gái Thượng tướng Đinh Đức Thiện)


                                                        Ông Phan Đình Đức - Tổng Giám đốc Đạm Phú Mỹ
                                                             (Con trai Thượng tướng Đinh Đức Thiện)

                                                          Trần Nhật Huy


                                                          
                                                            

Nguyễn Xuân Vinh - cựu tư lệnh Không quân Việt Nam Cộng hòa 1958Vũ Quốc Thúc - Thống đốc Ngân hàng Quốc gia. Đến 10/1956

chế độ Ngô Đình DiệmKeine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen