Donnerstag, 25. Oktober 2012

video clip

.
Phan Thị Bích Hằng - Cố Đô Hoa Lư


heo bao oanCô Vũ Thị Hòa tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Cần tại Lai Châu ngày 22/8/20


Quả Báo Nghiệp Sát Sanh (rất khủng khiếp)

Phật tử kể truyện đàn áp thảm khốc trong tùPhật tử xám hối tội nghiệt mình
Gọi hồn cụ Đề Thám

20-01-2013 Thế Giới Không Như Mình Thấy Phần 2Nhà Ngoại Cảm Phan Thị Bích Hằng Nói Về Cõi Âm Với Tộc Họ Phan
------------------------------------------------------------------------------

Kể chuyện về các vong linh thai nhi - Phan Thị Bích Hằng-----------------------------------------------------------------


gọi hồn Chủ tịch Hồ Chí Minh


-------------------------------------------------------------------------------
Cô Phan Thị Bích Hằng
         
                                       Phan Thị Bích Hằng - Chết trong sự sống / 1  Phan Thị Bích Hằng - Chết trong sự sống / 2


 --------------------------------------------------------------------------------------
                       

   Thầy Hậu


mẹ phá thai bị con oán hận-----------------------------------------------------------------------------------


     cô đồng Sinh

  cô đồng Sinh gọi hồn                cô đồng Sinh gọi hồn           

      


               cô đồng Sinh gọi hồn      


       cô đồng Sinh gọi hồn    
       cô đồng Sinh gọi hồn   -------------------------------------------------------------------------------

hành trình tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Hanh 1

hành trình tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Hanh 2

------------------------------------------------------------------------------------


cựu binh Mỹ tìm mộ chiến sĩ quân giải phóng 1cựu binh Mỹ tìm mộ chiến sĩ quân giải phóng 2cựu binh Mỹ tìm mộ chiến sĩ quân giải phóng  3


----

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen