Donnerstag, 25. Oktober 2012

video clip

.


Phan Thị Bích Hằng - Cố Đô Hoa Lư

heo bao oan


Cô Vũ Thị Hòa tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Cần tại Lai Châu ngày 22/8/20

Quả Báo Nghiệp Sát Sanh (rất khủng khiếp)Hiếp mẹ, giết con 1


Hiếp mẹ, giết con 2bà tổ cô 1bà tổ cô 2Phật tử kể truyện đàn áp thảm khốc trong tù


Phật tử xám hối tội nghiệt mình
Gọi hồn cụ Đề Thám
20-01-2013 Thế Giới Không Như Mình Thấy Phần 2


Nhà Ngoại Cảm Phan Thị Bích Hằng Nói Về Cõi Âm Với Tộc Họ Phan
------------------------------------------------------------------------------
Kể chuyện về các vong linh thai nhi - Phan Thị Bích Hằng-----------------------------------------------------------------


gọi hồn Chủ tịch Hồ Chí Minh


-------------------------------------------------------------------------------
Cô Phan Thị Bích Hằng
                                                Phan Thị Bích Hằng - Chết trong sự sống / 1


  Phan Thị Bích Hằng - Chết trong sự sống / 2


 --------------------------------------------------------------------------------------
                       

   Thầy Hậu

mẹ phá thai bị con oán hận-----------------------------------------------------------------------------------


     cô đồng Sinh
  cô đồng Sinh gọi hồn    
             cô đồng Sinh gọi hồn           

      

               cô đồng Sinh gọi hồn      

       cô đồng Sinh gọi hồn           cô đồng Sinh gọi hồn   -------------------------------------------------------------------------------
hành trình tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Hanh 1
hành trình tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Hanh 2

------------------------------------------------------------------------------------

cựu binh Mỹ tìm mộ chiến sĩ quân giải phóng 1


cựu binh Mỹ tìm mộ chiến sĩ quân giải phóng 2


cựu binh Mỹ tìm mộ chiến sĩ quân giải phóng  3


----

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen