Donnerstag, 21. Juni 2018

World landscape 世界風景 विश्व परिदृश्य Мировой пейзаж Welt landschaft Chùm ảnh phong cảnh thế giới / phần 1

Nắng tháng Tư - Frueling


Tháng 5 nước Đức - ảnh Marcel Đinh Đức Việt                               ảnh Marcel Đinh Đức Việt
         Quận Evershagen, Đức - ảnh Marcel Đinh Đức Việt                                                     Quận Roevershagen - ảnh Marcel Đinh Đức Việt

Deutshe lanschaft


ảnh Marcel Đinh Đức Việt


                                                   
\
Es schneit - Tuyết rơi - Tomble NeigeCây bạch dương vườn nhà  - Der Birkel im garten
Đôi chim ngói - Diamant Tauben


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen