Donnerstag, 21. Juni 2018

World landscape 世界風景 विश्व परिदृश्य Мировой пейзаж Welt landschaft Chùm ảnh phong cảnh thế giới / phần 1

Nắng tháng Tư - Frueling


Tháng 5 nước Đức - ảnh Marcel Đinh Đức Việt                               ảnh Marcel Đinh Đức Việt
         Quận Evershagen, Đức - ảnh Marcel Đinh Đức Việt                                                     Quận Roevershagen - ảnh Marcel Đinh Đức Việt
Deutshe lanschaft


ảnh Marcel Đinh Đức Việt


                                                   
\


Es schneit - Tuyết rơi - Tomble NeigeCây bạch dương vườn nhà  - Der Birkel im garten


Đôi chim ngói - Diamant Tauben

Swinemuende, Ba Lan  năm 2018 tháng 7 ngày 14, ảnh Đinh Đức Việt


Use Dom  năm 2018 tháng 7 ngày 15, ảnh Đinh Đức Việt
Use Dom  năm 2018 tháng 7 ngày 15, ảnh Đinh Đức Việt


Cảnh nước Áo, ảnh của MarcelCảnh nước Áo, ảnh của Marcel


Bờ biển Ba Lan, ảnh Marcel
世界風景
世界風景Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen