Mittwoch, 13. Februar 2013

Album ảnh của Fabian / part 1

..
Fabian và Laura - Hamburg ngày 10 - 2 - 2014


Fabian - 2013


IMG_1970 IMG_1970-1.jpg

Fabian ở nhà papa ngày 17 - 11 - 2012


 IMG_1927_zps44df8eca IMG_1927_zpsf260737f.jpg
 ở nhà papa - Rostock ngày 6 - 10 - 2012
Fabian ở Vườn bách thảo - Hamburg ngày 11 - 8 - 2012
IMG_1901_zps2254eb22 IMG_1901_zps3ff52ba7.jpg
Fabian Laura ở Vườn bách thảo - Hamburg ngày 11 - 8 - 2012
0aaaIMG_1902_zpsb80a3c5b 0aaaIMG_1902_zps2ee69635.jpg
  Laura, Fabian ở vườn bách thảo - Hamburg ngày 11 - 8 - 2012


 IMG_1889
FabianLaura ở Vườn bách thảo - Hamburg ngày 11 - 8 - 2012
IMG_1904
                   Laura, Fabian và Felix ở vườn bách thảo - Hamburg ngày 11 - 8 - 2012 IMG_1907
  Laura, Fabian và Felix ở vườn bách thảo - Hamburg ngày 11 - 8 - 2012IMG_1908
                   Laura, Fabian và Felix ở vườn bách thảo - Hamburg ngày 11 - 8 - 2012


IMG_1890
FabianLaura ở Vườn bách thảo - Hamburg ngày 11 - 8 - 2012
IMG_1896
FabianLaura ở Vườn bách thảo - Hamburg ngày 11 - 8 - 2012


IMG_1910
Laura, Fabian, Felix và Sunia ở vườn bách thảo - Hamburg ngày 11 - 8 - 2012
IMG_1903
Fabian ở Vườn bách thảo - Hamburg ngày 11 - 8 - 2012


IMG_1909.jpg
FabianFelix ở Vườn bách thảo - Hamburg ngày 11 - 8 - 2012


.

Fabian ở Rostock ngày 1-1-2012


Fabian ở Rostock cuối tháng 11 - 2011


                                      Fabian in Rostock 26.9.2011


.


FabianFelix - Hamburg ngày 23 - 7 - 2011

Fabian - Rostock tháng 5 năm 2011Fabian, Felix và Sunia - Hamburg hè năm 2010FabianFelix hè thu năm 2010fabianimg271 fabianimg271_zps26ea02c2.jpg
Fabian  và cô Mali cùng các bạn ở nhà trẻ
Hình ảnh
Fabian - Hamburg ngày 24 - 10 - 2010

Fabian - Rostock 2010
Hình ảnh
Fabian ở Hamburg ngày 28 - 5 - 2010


Hình ảnh
Fabian ở nhà Pa pa - Rostock ngày 23 - 5 - 2010

Fabian 2009


Hình ảnh
Fabian năm 2009
Hình ảnh
Fabian và Felix ở Hamburg mùa thu năm 2009Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnhHình ảnh
Tưởng ông ngoan hơn ông Xen, hoá ra cũng rứa


Hình ảnh
Fabian ở Hamburg hè 2009Hình ảnh
Fabian và Felix ở Hamburg hè năm 2009

Phóng to (Kích thước thật: 603 x 452)Hình ảnh
Fabian và Felix ở Hamburg hè năm 2009

Hình ảnh
Fabian - Đinh bá Anh đi xe Bus ở Hamburg, du lịch hè năm 2009

Hình ảnh 
Fabian di du lịch nông thôn hè năm 2009mm mm_zpsb9e59e39.jpg
Fabian di du lịch nông thôn hè năm 2009

Hình ảnh
Fabian di du lịch nông thôn hè năm 2009Hình ảnh
Fabian di du lịch nông thôn hè năm 2009

Hình ảnh
Fabian di du lịch nông thôn hè năm 2009. Được cô giáo xươn xươn, êu êuHình ảnhHình ảnh
Papa, Marcel, Laura, Fabian và Felix

.


Hình ảnh
Fabian ở biển Lübeck hè năm 2008.Hình ảnh

papa, Marcel, Laura và Fabian ở biển Lübeck hè năm 2008Hình ảnh
Fabian mùa đông năm 2009
Hình ảnh
Fabian ở Rostock xuân 2008            


Hình ảnh
Fabian, Rostock mùa đông năm 2008


 Hình ảnh
Laura, Fabian và Felix ở Hamburg ngày 8 - 1


Hình ảnh
Fabian, Rostock năm 2008
Hình ảnh
Fabian và papa badinh, rostock ngày 3 tháng 2 năm 2008
Hình ảnh
Fabian ở Hamburg, hè năm 2008
Hình ảnh
Fabian ở nhà phố Killer, Hamburg cuối năm 2007Hình ảnh
Fabian ở Rostock cuối năm 2007
Hình ảnh
Fabian ở Rostock hè năm 2007

Hình ảnh
Fabian và cụ ngoại. Hamburg năm 2006
Hình ảnh
Fabian và papabadinh,Rostock hè năm 2006
Hình ảnh
Fabian ở Rostock hè năm 2006

Hình ảnh
Fabian ở Rostock hè năm 2006
Hình ảnh
Fabian hè năm 2007.Fabian - bác Chính Rostock hè 2006


Hình ảnh
Fabian ở Rostock hè năm 2006
Hình ảnh
Fabian - Rostock xuân năm 2006Fabian - Rostock năm 2006
Hình ảnh
Fabian và bác Bärbel - Rostock năm 2006Fabian - Rostock hè năm 2006

Fabian cuối năm 2005
Hình ảnh
Marcel, Laura và Fabian, Rostock hè năm 2006


Hình ảnh
Fabian ở Rostock hè năm 2006
Hình ảnh
Fabian hè năm 2006


Hình ảnh
Fabian xuân năm 2006


Hình ảnh
Fabian và Laura, Rostock hè 2006


Hình ảnh
Fabian - Rostock hè năm 2006


Hình ảnh
Fabian năm 2006


Hình ảnh
Fabian năm 2006

Hình ảnh
Fabian và Mama sau Giao thừa năm 2006


Hình ảnh
Fabian - Rostock năm 2005Fabian ở Bệnh viện Südstadt - Rostock hè năm 2005Hình ảnh
Fabia tại Bệnh viện Rostock hè năm 2005Hình ảnh
Fabia tại Bệnh viện Rostock hè năm 2005

Fabia tại Bệnh viện Rostock hè năm 2005Fabian ở Bệnh viện Südstadt - Rostock hè năm 2005Quay về trang chủ - zuzück in die haupt seite


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen