Mittwoch, 13. Februar 2013

Album ảnh nhà địa chủ

.
 Leipzig  tháng 6 năm 2014


  Bãi biển Rostock tháng 7 năm 2014  Bãi biển Rostock tháng 7 năm 2014


  Bãi biển Rostock tháng 7 năm 2014  Bãi biển Rostock tháng 7 năm 2014

  Bãi biển Rostock tháng 7 năm 2014


Vườn thực vật  Hamburg - 7 - 2014

Nhậu xong Ngài truyền:
          Mỗi hòn than, mẩu sắt, cân ngô
ta nâng niu gom góp dựng cơ đồÚi! địa chủ thăm cung vua, phủ chúa nào đây không biết. Hãi quá!


IMG_2061_zpsb14b7f20 IMG_2061_zpsb14b7f20-1_zpsefac9b83.jpg
câu cử y giờ oai lắm

phong hop cua Chu tich Ho Chi Minh va Bo Cinh tri o Da Chong - Ha TayLễ hội  Phủ Dầy - Nam Định   - xuân  2011


Cứ phải có tí kinh tế! 
xuân 1997


                      

 
 Dai Hào Lam năm 1995
Đại cao thủ Xì pam năm 1995Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen