Mittwoch, 13. Februar 2013

Album ảnh của Marcel / part 2

.  Marcel owr Hamburg ngay 10 - 2 - 2013 Marcel owr Hamburg ngay 10 - 2 - 2013

 IMG_1963 IMG_1963-1.jpg
 IMG_1952_zpsb178c342 IMG_1952_zps31ea3f78.jpg


IMG_1949_zps17410656 IMG_1949_zpsd250ca0a.jpg
Marcel cho lũ thiên nga, vịt giời, le le, mòng két ăn - hồ Rostock ngày 14 - 10 - 2012IMG_1947_zpsf07a9e79 IMG_1947_zps5d8c40e4.jpg
  Marcel ở Rostock ngày 13 - 10 - 2012

IMG_1945_zps82182a9d IMG_1945_zps85a6a6b6.jpg
  Marcel ở Rostock ngày 13 - 10 - 2012

IMG_1936_zps2a6cd01e IMG_1936_zpse32e5820.jpg
  Marcel ở đồi và rừng cây cạnh nhà papa - Rostock ngày 13 - 10 - 2012


IMG_1941_zps8cecedb0 IMG_1941_zpsfb96463d.jpg
  Marcel ở đồi và rừng cây cạnh nhà papa - Rostock ngày 13 - 10 - 2012


IMG_1939_zpsad6fe707 IMG_1939_zpsc5d2f2ee.jpgIMG_1943_zpsa8b60b5e IMG_1943_zpsf8cc2624.jpgIMG_1935 IMG_1935-1.jpg
  Marcel ở vườn cây cạnh nhà papa - Rostock ngày 13 - 10 - 2012
IMG_1933_zps6d73b0ff IMG_1933_zpsa82ee209.jpg
  Marcel ở đồi và rừng cây cạnh nhà papa - Rostock ngày 13 - 10 - 2012

IMG_1931_zps54e2c3fe IMG_1931_zpsd06a84f9.jpg
  Marcel ở vườn cây cạnh nhà papa - Rostock ngày 13 - 10 - 2012


0aaaIMG_1927_zpsfb44d60f 0aaaIMG_1927_zps8c38cc0f.jpg
Marcel ở nhà papa - Rostock ngày 6 - 10 - 2012

0aaaIMG_1839_zpse0cb0b88 0aaaIMG_1839_zps5c2670b2.jpg


0aaaIMG_1838_zps6bf9c604 0aaaIMG_1838_zps3cf474e5.jpg


0aaaIMG_1806jpg_zpsa121bb59 0aaaIMG_1806jpg_zps1f9c4eb7.jpg

0aaaIMG_1878_zps9b60e6da 0aaaIMG_1878_zps1706c7f4.jpg
Marcel và lũ bồ câu ra ràng bắt ở ban công nhà Papa - Rostock hè năm 20120aaaIMG_1825_zps4981b623 0aaaIMG_1825_zps2efa5f22.jpg
Marcel ở nhà ga Rostock mùa thu năm 2011 .
Marcel và Laura dùng yến Ý - Hamburg ngày 27 - 12 - 2011


Anh cu Xen ngồi buồn tênh. Mẹ anh chứ, ai bảo nghịch cho lắm vào. Tháng  9 - 2011


Marcel ở Hamburg ngày Chủ nhật ngày 21 - 8 - 2011

0aaamarcel1
Marcel và Laura ở Hamburg ngày 21 tháng 8 năm 2011

0aaamarcel6jpg
Laura và Marcel ở vườn bách thảo Hamburg mùa hè năm 2010

0aaamarcel7_zps90a4af8e 0aaamarcel7_zpsfc0761cd.jpg
   Marcel và Laura ở Hamburg ngày Chủ nhật ngày 21 - 8 - 20110aaamarcel8jpg
                                                Marcel và Laura ở Hamburg ngày Chủ nhật ngày 21 - 8 - 2011


0aaamarcel11_zps8db6cbd1 0aaamarcel11_zps9436cca6.jpg
Marcel và Laura bên ruộng bí ngô và hoa hướng dương - vườn thực vật Hamburg Chủ nhật ngày 21 -8 - 2011

0aaamarcel10jpg
Laura và Marcel ở vườn bách thảo Hamburg mùa hè năm 2010

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen