Mittwoch, 13. Februar 2013

Album ảnh của Marcel / part 1


Hình ảnh


Hình ảnhHình ảnh
Marcel ngự thượng Mc Donald - Rostock 21-10-2010

0aaaceli1_zps5dea2a03
Marcel trước nhà papa - Rostock 23.10.2010


0aaa00_1228
Marcel ở đồi sau nhà papa - Rostock 23.10.2010
0aaaceli4

Marcel chụp ảnh ở gần nhà papa - Rostock 21-10-2010000_1229

Marcel chụp ảnh ở hồ gần nhà papa - Rostock 21-10-20100aaa00_1224

-


0aaaceli2
Marcel chụp ảnh ở hồ gần nhà papa - Rostock 21-10-2010


0aaaceli3
Marcel chụp ảnh vườn cây sau nhà papa - Rostock ngày 21-10-2010

Hình ảnh
Phòng của Marcel - Hemme 24.10.2010


Hình ảnh
Trong bếpHình ảnh
Phòng khách ngoài ban côngHình ảnh
Trước cửa nhàHình ảnh
Dãy hành lang

Marcel - Hamburg hè năm 2010

Marcel - Hamburg hè năm 2010+

a                                                                                                                                                                  a

Marcel năm 2010
 Marcel ở biển Warnemünde hè 2010 Marcel ở biển Warnemünde hè 2010


Hình ảnh
Marcel - Rostock ngày 16 - 10 - 2010
Hình ảnh
Mẹ ông! tưởng được nhờ ông hóa ra đến ông chỉ bụp.

000_1217-1

Marcel thăm Bad Doberan ngày 17 - 10 - 2010


000_1218-1-1

000_1210
Marcel ở pháo đài cổ và nhà thờ Bad Doberan mùa thu ngày 17 - 10 - 2010


000_1209
Marcel dạo ở rừng Buchenberg - Bad Doberan mùa thu  ngày 17 - 10 - 2010

0aaa00_1220_zps4c77597a 0aaa00_1220_zps21be3d1c.jpg
Marcel ở thành cổ Bad Doberan mùa thu  ngày 17 - 10 - 2010
Phóng to (Kích thước thật: 602 x 483)Hình ảnh
Marcel thăm trại nuôi đà điểu - Bad Dobedan ngày 17 - 10 - 2010

Hình ảnh
+ Marcel ở Baddoberan mùa thu năm 2010

000_1227
Marcel chụp ảnh ở hồ gần nhà papa - Rostock tháng 10 - 2010


 Herr Niemann

0aaacuclon00_1095_zpsd0c10e86 0aaacuclon00_1095_zps74637cfd.jpg
Marcel ở nhà ở tập thể - Hemme hè  năm 2009


Marcel - Hamburg năm 2009
Marcel năm 2009Marcel và Laura - Hamburg hè 2007
Marcel năm 2005


0aaa00_1125_zps4bdcb2d6 0aaa00_1125_zpsab6c1bbd.jpg
Marcel ở Bờ biển Rostock - Warnemünde hè năm 2010

Marcel ở Bờ biển Rostock - Warnemünde hè năm 2010.
Marcel ở Bờ biển Rostock - Warnemünde hè năm 2010


Hình ảnh
Marcel, Laura và Fabian, Hamburg hè năm 2009

Hình ảnh
 
Marcel ở sở thú Hamburg mùa hè năm 2009

100_0412 100_0412_zpsd690413c.jpg
Marel bên nhà Trung Hoa - sở thú Hamburb mùa hè năm 2009Hình ảnh
Marcel thăm rừng voi

Hình ảnh 
Marcel thăm rừng hổ


Hình ảnh


Hình ảnhHình ảnh
 
Marcel và xương sọ voiPhóng to (Kích thước thật: 529 x 522)Hình ảnh
 
Marcel cho voi ăn táo


Phóng to (Kích thước thật: 603 x 544)Hình ảnh
Marcel đi xe ngựa
Hình ảnhHình ảnh 
Hổ Xiabia.

Hình ảnhHình ảnh
Hình ảnh 
Marcel mơ ước nấu cao chú này để biếu ông bôHình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh
 
Marcel cho gà rừng ăn ngô
Hình ảnh
Marcel và công
Hình ảnh
Marcel và rái cá

 


Hình ảnh 
Hình ảnh
 

Hình ảnh
Marcel và Papa đi xe ngựaHình ảnh 
badinh ở sở thú Hamburg mùa hè năm 2009
Hình ảnh
 
Marcel thăm rừng hổ ở sở thú Hamburg mùa hè năm 2009


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marcel và papa badinh ở vườn Nhật Bản, Hamburg hè năm 2009


Hình ảnhHình ảnh
102_0693
                                                             Marcel ở vườn Nhật Bản Hamburg hè năm 2009


102_0685
                                                     Marcel ở vườn Nhật Bản Hamburg hè năm 2009
102_0695
Marcel ở vườn Nhật Bản Hamburg hè năm 2009


102_0689
                                                        Marcel  ở vườn Nhật Bản Hamburg hè năm 2009
102_0688                                                                   Marcel  ở vườn Nhật Bản Hamburg hè năm 2009102_0698
                                                     Marcel  ở vườn Nhật Bản Hamburg hè năm 2009
102_0697                                                  Marcel  ở vườn Nhật Bản Hamburg hè năm 2009

102_0683
                                     Marcel  ở vườn Nhật Bản Hamburg hè năm 2009

102_0684
                                      Marcel  ở vườn Nhật Bản Hamburg hè năm 2009102_0686
                                               Marcel  ở vườn Nhật Bản Hamburg hè năm 2009


102_0692
Marcel ngắm con sóc Marcel ở vườn Nhật Bản Hamburg hè năm 2009102_0696
Marcel và Herr Sand ở vườn Nhật Bản -  Hamburg hè năm 2009

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phóng to (Kích thước thật: 603 x 495)Hình ảnh
 

Laura và papa badinh ở Hamburg hè năm 2009
Phóng to (Kích thước thật: 613 x 459)Hình ảnh
Marcel ở nhà ga Hamburg hè năm 2009.

.

Hình ảnh
Papa badinh và Marcel (Đinh đức Việt). Rostock,
phố Ehm - Welk Strasse 11. Mùa hè năm 2001
100_0580_0001
Marcel ở Hamburg mùa đông - Noel năm 2008100_0581
Marcel ở Hamburg mùa đông - Noel năm 2008Hình ảnh
Marcel và Felix -Hamburg mùa hè năm 2008Hình ảnh
Marcel đi nghỉ năm 2008


Hình ảnh
Hình ảnhMarcel đội mũ đen


.

.


100_0288
Papa, Marcel, Laura và Fabian ở biển Lübeck hè năm 2008

Hình ảnhp
Papa, Marcel, Laura và Fabian ở biển Lübeck hè năm 2008
.
Hình ảnh
Felix ở biển Lübeck hè năm 2008Hình ảnh
Marcel ở biển Lübeck hè năm 2008.
Ở biển Lübeck hè năm 2008
Hình ảnh


Hình ảnh
Marcel và Laura


.
Hình ảnh
Marcel ở nhà papa, Rostock hè năm 2007

.
.
Hình ảnh
Marcel ở nhà papa, Rostock hè năm 2007
Hình ảnh
Marcel ở Rostock xuân 2009.

.
Hình ảnh
Marcel và susu Phan hằng Nga, quán thịt rắn Gia Lâm, Hà Nội xuân 2002
Những hình ảnh kiỳ nghỉ ở Việt Nam của Marcel và Papa badinh cuối năm 2002, đầu năm 2003..
Hình ảnh
Marcel và bác Đinh viết PhùngHình ảnh
Marcel ở quán thịt rắn, Gia Lâm,HN xuân 2002


                                   

Hình ảnh
Marcel ở quán thịt rắn, Gia Lâm,HN xuân 2002
Hình ảnh
                                                            Marcel và papa ở nhà bác Hồ Pha


Chùm ảnh Marcel đi tàu với papa và mama trên sông Elbe, Hamburg hè năm 2009.
Hình ảnh
Marcel ở Hamburg hè năm 2009
Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh
Marcel đi tàu trên sông ElbeHamburg hè năm 2009
Hình ảnh
Sau đó có tí Marc Donald


Hình ảnh
Marcel ở Hamburg hè năm 2009

Hình ảnh
Marcel ở nhà bà ngoại, Rostock năm 2003
img339
Marcel ở Rostock ngày 26 - 1 - 2008
.
Hình ảnh
Marcel và Laura, Rostock hè năm 2005


.
Hình ảnh
Marcel, Laura và Fabian, Rostock hè năm 2006

.

.
Hình ảnh
Marcel, Laura và Papa ở Rostock hè năm 2006

.
Hình ảnh
Laura, Marcel ở Rostock hè năm 2005

.
Hình ảnh
Marcel,Laura và cô Natali, Rostock hè 2005


.
Hình ảnh
Marcel ở Rostock hè năm 2005

..
Hình ảnh
Marcel ở nhà trẻ Rostock hè năm 2004

.


.
Hình ảnh
Marcel, Laura, Felix và Papa badinh ở Hamburg cuối năm 2007.
Hình ảnh
Marcel, Laura, Felix và Papa ở Hamburg ngày 9 - 11 - 2007
.
Hình ảnh
Marcel, xuân năm 2008

.

Marcel và Laura thu năm 2008

.


.

Hình ảnh
Marcel và Laura ở Rostock thu năm 2008

.
 

..


Chùm ảnh Marcel đi học tháng 9 năm 2006 ở RostockHình ảnhHình ảnh
Các em Laura và Jasmin tiễn anh Marcel đi học
Hình ảnh
Marcel tóc sẫm ngồi giữaHình ảnh
Laura và Marcel ở Rostock ngày 7 - 3 - 2006.
Hình ảnh
Marcel, Laura và badinh ở Rostock hè năm 2007

.Hình ảnh
Marcel và Laura trong hội hóa trang, Rostock hè năm 2006

.

.
Hình ảnh
Marcel ở nhà phố Ehm Welk số 11, Rostock hè năm 2001
.
Hình ảnh
Marcel ở nhà trẻ Rostock hè năm 2004.
Hình ảnh
Marcel ở Hamburg hè năm 2008.

.


.


Hình ảnh
Marcel, Laura và Papa ở Hamburg hề năm 2007.

.
.
.
.
Hình ảnh
Marcel cuối năm 2008

.
Hình ảnh
Marcel - Hamburg hè năm 2008

.

.
Hình ảnh
Marcel và Laura ở Rostock hè 2007

.


.
Hình ảnh
Marcel và Felix ở Hamburg hè năm08.

.

.


.
Hình ảnh
Marcel ở nhà phố Ehm - Welk số 11. Rostock xuân năm 2000

.


.
Hình ảnh
Marcel ở Hamburg mùa đông năm 2007.

...
Hình ảnh
Marcel và Laura ở Rostock hè năm 2007

.


Marcel (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) ngày đi học, tháng 9 năm 2006


Marcel ngày đi học - Rostock tháng 9 năm 2006Marcel, Laura và Fabian - Rostock hè 2006


MarcelLaura - Rostock mùa đông năm 2006Marcel - Rostock ngày 7 tháng 3 năm 2006
celilaurathu2003 celilaurathu2003_zpsff4ac1c1.jpg
marcel và Laura - Rostock mùa đông năm 2004Marcel - Rostock năm 20050aaaaceliimg268_zps1e786b1b 0aaaaceliimg268_zps48d2968d.jpg
Marcel và Laura - Rostock mùa  đônmg năm 2005

Marcel và Anja - Rostock hè năm 2003               Celi 2003
img549_zpsbad73adb
Marcel và papa ở làng rắn Lệ Mật xuân 2002img548_zps17f3cab0
Marcel và Mỹ Phương ở làng rắn Lệ Mật xuân 2002


img553_zps563295f0
Marcel ở làng rắn Lệ Mật xuân 2002


img189
Marcel ở làng rắn Lệ Mật xuân 2002


img044
Marcel ở làng rắn Lệ Mật xuân 2002
img531
Marcel và chị Su ở nhà bác Pha - Hà Nội tháng 2 năm 2002

img542_zpsf6963e53
Marcel và chị Susi ở nhà bác Pha - Hà Nội tháng 2 năm 2002
img543_zpsfcd1d9df
Marcel ở nhà bác Pha - Hà Nội tháng 2 năm 2002

0agd274-2_zps9b01509b
Marcel ở nhà bác Pha - Hà Nội tháng 2 năm 20020agd278-1_zps85a92d40
Marcel ở nhà bác Pha - Hà Nội tháng 2 năm 2002


Marcel ở nhà ông ngoại - Rostock tháng 9 năm 2001


Hình ảnh
Marcel hè năm 2000

Hình ảnh
       Marcel thăm cụ bà ở Brodersdorf thàng 5 - 2000

Marcel hè 2000


 Marcel hè năm 2000


. .


Hình ảnhMarcel và dì Jana - phố Ehm - Welk Strasse 11. Mùa hè năm 2001

Marcel và papa - Rostock phố Ehm - Welk 11 tháng 5 năm 2000
                                                                                    
Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen