Samstag, 7. Juli 2012

Những hình ảnh chiến tranh Việt - Pháp / giai đoạn 1945 - 1954 / phần 2


.
 quân Pháp lùng xục công binh xưởng của Việt Manh bỏ lại

 Tối nay lại có phèo trâu nhậu òi...          Chả biết có đâm được ai không hay lại
                     Ngụy binh Pháp ở Lào - mắt cứ híp tịt
như những phường chết đói, chết khát ở đâu


 lấy trôm thuyền bè của dân, đi càn thì ít đánh cá mang về nhậu thì nhiều...


 những tên lính Ma Rốc Canh này có vẻ khoái thịt dê, chào cờ xong là thịt dê oánh chén liền quân Pháp trong cuộc hành quân "Chim én" ở Lạng Sơn ngày 17.7.1953. Đi đâu cũng bắt dân hầu rình, cơm bưng nước rót tận mồm mấy ông kễnh cơm no rượu say lăn ra ngủ cho sướng cuộc đời, đánh chác chó gì

 quân Pháp đi tuần ở vùng Tây Nguyên những năm 1952 quân Pháp đi càn ở địa phận Bùi Chu - tỉnh Nam Định ngày 30 - 10 - 1953


  quân Pháp đi càn ở địa phận Bùi Chu - tỉnh Nam Định ngày 30 - 10 - 1953. Sợ nên phải luồn ruộng, đi đường thẳng nhỡ du kích ngứa tay nó đòm cho một phát uổng mạng nấu nướng hầu hạ quan thầy chè chén ngập mồm ngập miệng là bổn phận các tay lính nàytên lính này chắc điếc nên không sợ súng, cứ trần trùng trục ngay như ở nhà

cứ hở ra là trôm cắp


 trộm  bò của dân chén sạch


quân Pháp hỏi cung tù binh ở miền Nam những năm 1949


 quân pháp rình rập ở lưu vực sông Đáy những năm 1950Một đồn canh cốt thép xung quanh Cao Bằng. Thời gian: Khoảng tháng 7 hoặc 8 năm 1950
.Những phụ nữ người Thổ trên cầu Trà Lĩnh tại cửa ngõ Cao Bằng, bên cạnh họ là một lính Trung quốc (Quốc dân Đảng)
Thời gian: Khoảng tháng 7 hoặc 8 năm 1950. Mấy gã Tầu Tưởng này mơ được ở Việt Nam ngất ngây

miền Bắc năm 1950
Hình ảnh
Quan Pháp mò đi kiếm chác, dẫm phải chông của Việt Minh
Hình ảnh
Bản làng của đồng bào Thái tại thung lũng Điện Biên Phủ trước khi xảy ra chiến sự


Hình ảnh
Nguỵ binh Pháp làm thịt gà vịt để phục vụ quan thầy

Hình ảnh
Quân Pháp tiếp tế thịt cừu tại Điện Biên Phủ cuối năm 1954

.
.
Hình ảnh

..
Hình ảnh
Ồi, cừu đâu mà đổ cho đủ mồm những ông kễnh này.


Hình ảnh
Cha cố đạo làm lễ Thánh ở Điện Biên Phủ năm 1953

.
Hình ảnh

.
.
Hình ảnh
Quân Pháp bắn giết bữa bãi ở Điện Biên Phủ tháng 11 năm 1953

.

.
Hình ảnh
Đồng bào Tây Bắc tiếp tục tản cư

..
Hình ảnh
Đi đâu cũng ăn như thuồng luồng

.


.
Hình ảnh
Nhân dân lại phải hát để cho sướng cái lỗ tai

.

.
Hình ảnh
Đâu đâu cũng uống như hũ chìm

..
Hình ảnh
Bầy đặt chưn dài châm tỉu

.
.
.
Hình ảnh
Làm như iêu thiên nhiên lắm. Ảnh tại nhà của Tri châu người Thái là Đèo văn Long
..
Việt Minh nó múc cho là phải

.


.
Hình ảnh
Bọn này cả tháng có biết tắm táp là gì đâu cơ chứ,
nay bầy đặt ngâm chân

.


.
Quân Pháp bị đánh te tua ở Điện Biên Phủ năm 1954.

.
Hình ảnh

..
Hình ảnh

.
.
Hình ảnh

.
.
Hình ảnh

.
.
Hình ảnh

.
.

.
Hình ảnh
Đi đâu cũng trộm cướp như rươi để đánh chén cho sướng cái mồm.

.
.
Hình ảnh
Quân Pháp những ngày đầu ở Điện Biên Phủ.

.
.
Hình ảnh
đi đến đâu đốt phá đến đấy
..
Hình ảnh
..
Hình ảnh
.
.
Hình ảnh
.


.
Hình ảnh
.

.


.
Hình ảnh
ĐBP ngày 12.11.1953

.

..
Hình ảnh

.
.
.
Hình ảnh
Lính Pháp lấy nước, ĐBP ngày 15.11.1953

..
Hình ảnh

Hình ảnh
Điện Biên Phủ ngày 24 - 11 - 1953

.
..
Hình ảnh
Quan ba Bigia ở Điện Biên Phủ ngày 23. 11. 1953

.
.
Hình ảnh
Đại Uý Phabrio ở ĐBP cuối năm 1953

.
.
.
Hình ảnh
Điện Biên Phủ ngày 20. 11. 1953

.
.
Hình ảnh
Điện Biên Phủ ngày 20. 11. 1953

.
.
.
Hình ảnh
Điện Biên Phủ ngày 21.11.1953

.
.
Hình ảnh
Lính Pháp chết được đưa về Hà Nội tháng 1 năm 1954

.
..
Hình ảnh
Cứ điểm Điện Biên Phủ tháng 1 năm 1954.

.
.
.
Hình ảnh
Lính dù ở ĐBP tháng 2 năm 1954

.
..
Hình ảnh
ĐBP tháng 2 năm 1954.

.
.
Hình ảnh

Nguỵ binh Pháp.

.

.
Hình ảnh

.
.

.
Hình ảnh

.
.

.
Hình ảnh
Quân Pháp đưa lính thương vong về Hà Nội.

.
.
.
Hình ảnh

.


.
Hình ảnh
Máy bay quân Pháp bị Việt Minh bắn hỏng ở Điện Biên Phủ năm 1954.

.

Hình ảnh
Xe tăng quân Pháp canh giữ núi Gôi huyện Vụ Bản,
Nam Định để cho quân Pháp rút vào Nam. Tháng 7. 1954.


Hình ảnh
Đồng bào Công giáo di cư vào Nam năm 1954


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen