Samstag, 7. Juli 2012

Những hình ảnh kháng chiến chống Pháp giai đoạn 2/phần 4


.
.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen