Samstag, 7. Juli 2012

Tư liệu thư viện -phần 2
.


                                                 Dương Khai Tuệ - vợ cả Mao Trạch Đông

Dương Khai Tuệ - vợ cả Mao Trạch Đông


Giang Thanh - vợ ba của Mao Trạch Đông

 Mao Trạch Đông và con gái Lý Lạp

Mao Trạch Đông và vợ hai Hạ Tử Trân


                                                    Chu Ân Lai Hạ Long và vợ                    
 Lý Đức - Otto Braun

 Tổng bí thư Bác Cổ
 Tư lệnh đệ nhất quân đoàn Hồng quân Lâm Bưu và vợ Diệp Quần
 Đặng Tiểu Bình


 Diệp Kiếm Anh


 Tham mưu trưởng Hồng quân Lưu Bá Thừa


 Trần Nghị


 Lưu Thiếu Kỳ
Tư lệnh đệ nhất quân đoàn Hồng quân Lâm Bưu
Tư lệnh Đệ tam quân đoàn Hồng quân  Bành Đức Hoài và vợ
 Từ Hướng Tiền


Lý Phú XuânLý Phú Xuân và vợ Thái Sướng

 Mao Trach Đông và vợba Giang Thanh


Tư lệnh Hồng quân Chu Đức


 Lạc Phủ - Trương Văn Thiên

 Vương Minh
 
 Tư lệnh Hồng quân Trương Quốc Đào
 Mao Trạch Đông và Trương Quốc Đào
 Hứa Thế Hữu - sau này là Tư lệnh đại quân khu Quảng Châu
 Hứa Thế Hữu và đồng đội
 La Vinh Hoàn
 Lý Tiên Niệm


 Tư lệnh Hồng quân Trung Quốc Chu Đức ở căn cứ Diên An Hồ Diệu Bang và vợ
 Chu Ân Lai và vợ Đặng Dĩnh Siêu


 Chu Ân Lai và vợ Đặng Dĩnh Siêu


 Chu Ân Lai ở Thiểm Tây năm 1938


 Chu Ân Lai và Đặng Dĩnh Siêu


 Giang Thanh
 Đổng Tất Vũ
 Mao Trạch ĐôngMao Trạch Đông và phu nhân Giang Thanh

.
 Bành Chân và vợ


Tứ đại kim cương của Bộ trưởng Quốc phòng - Nguyên soái Lâm BưuLý Tác Bằng - Chính Uỷ Hải quân TQ

Khưu Hội Tác - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cầnNgô Pháp Hiến - Tư lệnh  Không quân
Hoàng Vĩnh Thắng - Tổng Tham mưu trưởng


 Hoàng Vĩnh Thắng và vợ con


 Khang Sinh -Trùm An ninh La Thụy Khanh, sau là Bộ trưởng CA


 Trần Bá Đạt, sau là tổ trưởng " lũ bốn tên"

Tưởng Giới Thạch

 Chang Wei - con trai Tưởng Giới Thạch---------------------------------------------------------------------------------------


Tư liệu sách Ông cố vấn 
(Tình báo)


X30 phá lưới
(phản gián)

Cụ Ngô Đình Khả - quan Bố chính tỉnh Quảng Bình

Tổng thống Ngô Đình Diệm

Cha Ngô Đình Thục


Ông Ngô Đình Nhu


Mẹ con Trần Lệ Xuân - Ngô Đình Lệ Thủy 
Ông Ngô Đình Cẩn - Cậu Út trầu

Cha Tam

Đại tướng Lê Văn Tỵ
Trần Lệ Xuân - vợ cố vấn Ngô Đình Nhu


Tướng Đỗ Mậu 

Tư lệnh Hải quân Đại tá Hồ Tấn Quyền


Tướng Dương Văn Minh
Đức Hồng y giáo chủ Spellman


Cha Lê Hữu Từ


Trùm CIA tại Sài Gòn Allen Dulles
Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn Cabot Loge

Đại tá CIA  Landsdale

Thiếu tá CIA Lucien Conien

Mã Tuyên

Trung tướng Đồng Văn Khuyên

Đức Tổng giám mục Phao Lồ Nguyễn Văn Bình


Đại tá cận vệ Lê Quang Tung

Trung tướng Nguyễn Khánh


 Trùm mật vụ Bác sĩ Trần Kim Tuyến

Trung tướng Trần Văn ĐônĐại tướng Cao Văn ViênKeine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen