Samstag, 7. Juli 2012

Những hình ảnh chiến tranh Việt - Pháp / giai đoạn 1945 - 1954 / phần 2

.


 từ từ xem có kiếm được con cá, con ếch nào không mầy...

xe tăng quân Pháp trong một chién dịch tại xóm Phéo, vùng sông Đà ngày 1 đến 15 - 1 - 1952ngủ cho sướng mắt lại an toàn, đi đánh nhau nhỡ đâu đòm một phát...chú này có vẻ thích tâng công với xếp, cho nên  ra sức ăn no vác nặng để chóng được lên saohai chú này hưởng thụ cảnh thanh nhàn, chắc lại đi kiếm tí tỉu chứ tró gì
chú này trổ tài nướng bánh mì, chả biết có nướng chín mà ăn hay không, hay lại ăn sống ăn sít


lính Quốc dân Đảng Trung quốc ở  Móng Cái  tháng 1 năm 1950


cứ anh hùng núp dưới bùn, tuy bửn tí dưng chắc ăn, hề
ông râu xồm đưa cho ôngkhông râu ít báo chí, mà chả biết có phải báo chí không hay lại toàn ảnh đào

xe tăng quân Pháp bò trên cây càu đã bị phá trong cuộc càn quét vùng Bắc Ninh ngày 5, 6 - 1- 1952
xe tăng quân Pháp càn quét vùng Bắc Ninh ngày 5, 6 - 1- 1952
xe tăng quân Pháp càn quét vùng Bắc Ninh ngày 5, 6 - 1- 1952

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen