Samstag, 17. März 2012

Hình ảnh các vua chúa Việt Nam





Triều đình vua lê trong thành Hà Nội













sân chầu trong phủ chúa Trịnh tại Hà Nội
















cảnh vua Lê Chiêu Thống quỳ xin tướng nhà Thanh là Tôn Sĩ Nghị bảo hộ




















Đám rước vua Lê ở Hà Nội


















một con vật được đem tế thần




















Cảnh lê Nam Giao ở Huế - dưới triều Nguyễn









































lễ đón rước vua Thành Thái - Huế
















Nguyễn ánh năm 17 tuổi





















Thêm chú thích























Nguyễn Ánh - vua Gia Long


























Nguyễn Ánh - vua Gia Long 





















Hoàng tử Cảnh - con vua Nguyễn Ánh

























Vua Minh Mạng























Vua Minh Mạng























Vua Minh Mạng






















Vua Hiệp Hòa




















vua Kiến Phúc















Vua Duy Tân






















Vua Hàm Nghi






















Vợ chồng vua Hàm Nghi






















Đám cưới vua Hàm Nghi ở Angieri với bà vợ Pháp





















Đám cưới vua Hàm Nghi ở Angieri với bà vợ Pháp



















Vua Hàm Nghi năm 1935




















Vua Thành Thái và các anh chị em

















Vua Thành Thái


















Vua Thành Thái



















Vua Thành Thái





















Bà Đoàn Thị Châu, thứ phi vua Thành Thái





















Các anh chị em của vua Thành Thái





















Hai bà vợ vua Thành Thái






















Vua Thành Thái













vua Thành Thái đi du lịch bằng xe lửa














Vua Đồng Khánh



















Vua Đồng Khánh























Vua Duy Tân và vệ sĩ






































 Vua Khải Định trên ngai vàng















 Vua Khải Định trên ngai vàng









































Vợ vua Khải Định


















 Vua Khải Định viết chữ thánh hiền


















Bà Hồ Thị Chỉ, vợ vua Khải Định

















 Vua Khải Định làm việc trong cung



















Bà Từ Dũ - vợ vua Khải Định, mẹ vua Bảo Đại
bà Từ Dũ - vợ vua Khải Định - mẹ vua Bảo Đại
















Vua Khải Định đội mũ bình thiên




















 Kiệu vua Khải Định














vua Khải Định














vua Khải Định ngự thiện - dùng cơm

















Đám cưới Bảo Đại - Nam Phương hoàng hậu tại Pháp năm 1935















Thứ phi Mộng Điệp - vợ vua Bảo Đại















Vua Bảo Đại và thứ phi Mộng Điệp ở Hà Nội năm 1945
















Nam Phương  và các công chúa, hoàng tử




















Vua Bảo Đại và Thứ phi Mộng Điệp đi săn ở Đà Lạt





















 Vua Bảo Đại





















 Vợ vua Bảo Đại - Nam Phương Hoàng Hậu





















 Bảo Đại





















 Bảo Đại -Nam Phương Hoàng Hậu






















Bảo Đại - Nam Phương và các con







































Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương




















 Bảo Đại (ngoài phải) - thời niên thiếu






















 Vua Bảo Đại lúc mới hồi loan






















 Nam Phương Hoàng Hậu và hoàng tử
















Nam Phương hoàng hậu


















Vua Bảo Đại


















Nam Phương hoàng hậu





















Hoàng tử Bảo Long - con vua Bảo Đại và Nam Phương




















Cảnh cưới công chúa và Phò mã năm 1907




















 Công chú Mỹ Lương - Bà chúa nhất



















Công chú Mỹ Lương - Bà chúa nhất, chị cả của vua Thành Thái




















Công nương Nguyễn Thị Hà - con công chúa Mỹ Lương
công nương Nguyễn Thị Hà - con gái của bà chúa Mỹ Lương





















 Các quan quỳ khi thiết triều




















 Cảnh triều đình Huế kí hòa ước với Pháp




















 bà Từ Cung


















 Nam Phương hoàng hậu















 vua Duy Tân nghe radio khi bị đày trên đảo Reunion














 
     vua Baỏ Đại








---------------------------------------------------------------------------------------------------------





Các tiểu vua địa phương






Quang cảnh dinh vua xứ Thái Đèo Văn Long








Vua Thái Đèo Văn Long và phu nhân







Gia đình vua Thái Đèo Văn Long






Vua Thái Đèo Văn Long









Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen