Samstag, 17. März 2012

संग्रहालय कलाकृतियों और खजाने, गहने दुनिया - Triển lãm tranh của các danh họa nổi tiếng thế giới tranh của Jeanjaques David họa cảnh Hoàng đế Napoleon
 tranh sơn dầu họa cảnh vua David


 tranh phong cảnh của Vincent Vangohg tranh sơn dầu của danh họa Pháp Gô Goanh


 vua Càn Long nhà Thanh


tranh sơn dầu tả cảnh bóng đè
 tranh tả hai nữ tướng cướp khet tiếngchọi gà

Alfred-Pierre Joseph Agache Bức tranh vẽ tên cướp biểnAlfred-Pierre Joseph Agache


Tranh của Hyacinthe Rigauld15% Off
15% Off
Portrait of Louis XV (1715-74) in His Coronation Robes, 1730 Giclee Print
Vua Pháp Luis XV - Tranh của Hyacinthe Rigauld

15% Off

Hình ảnh
Tranh của hoạ sĩ Đức Deutschrömer


Hình ảnh
Tranh của hoạ sĩ Đức Déutchröhmer
Hình ảnh

Hình ảnh
Bức " Bữa sáng" của Monet


Hình ảnh
Tranh của họa sĩ Pháp MonetHình ảnh
Tranh của Hyacinthe Rigauld

Hình ảnh
Bức "Chợ nô lệ" của hoạ sĩ Pháp Jean-Léon Gérôme


Hình ảnh
Tranh của Van Gohg


Hình ảnh
Tranh của balthus


Hình ảnh
Tranh của Pierre Auguste RenoirHình ảnh

Hình ảnh
Tranh của Gustave Courbet


Hình ảnh
Bức " Chàng thợ săn" của Alfred Dedreux
Hình ảnh
Bức " Chân dung Napoleon III" của Alfred Dedreux


Hình ảnh
Tranh của Alfred Dedreux
Hình ảnh
Tranh của Alfred Dedreux

Hình ảnh 
 Bức "Mùa thu vàng" của họa sĩ Nga Isaac LevitanHình ảnh

Hình ảnh 
 Bức "Qua vực nước sâu" của Levitan (1892)

Hình ảnhTranh của danh họa Nga Ivan SiskinHình ảnh 
Bức "Chuông chiều" của Levitan vẽ năm 1892
Hình ảnh 
 Bức "Ngày nắng" Levitan vẽ năm 1876Hình ảnh 
Tranh của Raphael
Hình ảnh 
Bức "Hồ" Levitan vẽ năm 1900

Hình ảnhTranh tĩnh vật


Hình ảnhTranh sơn dầu do Isaac Levitan vẽ


Hình ảnhTranh của họa sĩ Pháp William Adolph Bougereau
Hình ảnh 
Bức "Yên tĩnh vĩnh hằng" sơn dầu do Isaac Levitan vẽ năm (1891)


 Tranh của Jean-Léon Gérôme


 Tranh của Jean-Léon Gérôme
 Tranh tĩnh vật của họa sĩ Trung Quốc
 Tranh của họa sĩ Trung Quốc tả cảnh chiến đấu trong Vạn lý trường chinh

Tranh của Raphael

William Bouguereau's  Jeans Painting


 Hình ảnh
Tranh của Simon Vouet *

 Hình ảnh
Tranh của hoạ sĩ Pháp Alfred-Pierre Joseph Agache
 Hình ảnh
Bức "Chợ nô lệ thành Rôm" của Jean-Léon Gérôme *
 Hình ảnh
Tranh của Alexandre Évariste Fragonard *

 Hình ảnh
Bức "Trại giữa sa mạc" của họa sĩ Ý Giulio Rosati * (1858-1917)

Hình ảnh
Tranh của Simon Vouet *
 Hình ảnh
Tranh của nữ hoạ sĩ Pháp Labille Guiard
 Hình ảnh
Bức "Phong cảnh nước Ý" của họa sĩ Đức Bernhard Fries *
 Hình ảnh
Bức "Phong cảnh ven biển" của họa sĩ Đức Bernhard Fries * Bức tranh vẽ cảnh Chúa gặp bão biển ở Galile 1633


 Tranh sơn dầu mô tả cảnh các tên cướp biển xưa


.
.

 Hoàng hậu Nga Catherine II Tranh của họa sĩ Trung Quốc mô tả Mao Trạch Đông trong cuộc rút lui vạn lý trường chinhNga hoàng tuyển cung tần - sơn dầu


 Nga hoàngBức người đàn bà xa lạ

Vua Thổ Sultan


 Trở về trang chủ - home page   - zurück in die haupt seite


Phần hai xem ở đây -see part 2 here

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen