Samstag, 16. März 2013

Chùm ảnh động vật / phần 3

. cua bể

 cá sông
 chim rừng


 cá ngạnh chồn túi Úc châu
 rùa sông
 cá giếc chim vẹt cá heo sông
 chim rừng
 xén tóc

 ve Việt Nam
 bồ câu rừng chim rừng

 ve rừng Việt Nam cò bồ câu rừng lợn rừng


 bồ câu rừng


 cá biển


 kì đà Cu Ba

 bồ câu rừng

 
 bò hoang nam Mỹ - con bison Bồ câu rừng

 cá cóc hoẵng Phi châu chó hoang đông Phi


 cá bống sao

 tuần lộc trắng
 gà lôi hông tía - Việt Nam


 xén tóc - Việt Nam cóc tía le le nâu - Việt Nam


 chim rừng
 cóc vàng heo vòi

 Bồ câu yếm


 thú rừng Phi châu
 cá biển


 chim hút mật

 cá biển

 hoãng Nam Bộ

 cá chép vẩy


 chim rẻ quạt


 sáo sậu

 rồng komođo


 
               nhái
 vòi voi - Việt Nam cá bò
 
 giẻ cùi lam  cua biển


 trạch sôngcao cát bụng trắng


 con cheo
                rắn ráo đỏ đớp ruồi đầu xám dế dũi


 chim đầu rìu
 cá song


 va sầu kì nhông cây cá mây chiều


                dê xồm
                    cá ngựa


 cá biển

 côn trùng cầy vòi                                                            cá thác lác ve sầu


 chim đuôi seo

 hắc ty - báo đen nam Mỹ

 chim giả cùi
 
 voi boneo


 lươn sông


 cá biển

 cầy bạc mánhái vàng cầy hương ve sầu


 hươu sao


 ngỗng trời


 tôm càng chim gõ kiến tôm càng

 mòng két
 ve sầu cầy vằn


 chim cuốc con cheo

 bói cá khổng lồ
 cá hồng - hồng ngư ngụ thâm hải
 con sít

 thiên đường điểu ngụ nam chi
 con le le
 cua bể

 cá sông
 chim rừng


 cá ngạnh chồn túi Úc châu
 rùa sông
 cá giếc chim vẹt cá heo sông
 chim rừng
 xén tóc

 ve Việt Nam
 bồ câu rừng chim rừng

 ve rừng Việt Nam cò bồ câu rừng lợn rừng


 bồ câu rừng


 cá biển


 kì đà Cu Ba

 bồ câu rừng

 
 bò hoang nam Mỹ - con bison Bồ câu rừng

 cá cóc hoẵng Phi châu chó hoang đông Phi


 cá bống sao

 tuần lộc trắng
 gà lôi hông tía - Việt Nam


 xén tóc - Việt Nam cóc tía le le nâu - Việt Nam


 chim rừng
 cóc vàng heo vòi

 Bồ câu yếm


 thú rừng Phi châu
 cá biển


 chim hút mật

 cá biển

 hoãng Nam Bộ

 cá chép vẩy


 chim rẻ quạt


 sáo sậu

 rồng komođo


 
               nhái
 vòi voi - Việt Nam cá bò
 
 giẻ cùi lam  cua biển


 trạch sôngcao cát bụng trắng


 con cheo
                rắn ráo đỏ đớp ruồi đầu xám dế dũi


 chim đầu rìu
 cá song


 va sầu kì nhông cây cá mây chiều


                dê xồm
                    cá ngựa


 cá biển

 côn trùng cầy vòi                                                            cá thác lác ve sầu


 chim đuôi seo

 hắc ty - báo đen nam Mỹ

 chim giả cùi
 
 voi boneo


 lươn sông


 cá biển

 cầy bạc mánhái vàng cầy hương ve sầu


 hươu sao


 ngỗng trời


 tôm càng chim gõ kiến tôm càng

 mòng két
 ve sầu cầy vằn


 chim cuốc con cheo

 bói cá khổng lồ
 cá hồng - hồng ngư ngụ thâm hải
 con sít

 thiên đường điểu ngụ nam chi
 con le le

 ve sầu

. 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen