Samstag, 16. März 2013

Tranh nghệ thuật / phần 4

.

danh tướng  Nga Kutuzop


 Robert-Salmon Countess Livia da Porto  Edmund Blair Leighton

Ivan Nikolaevich Kramskoy


Bartolomé Esteban Perez Murillo

  tranh của danh họa Cesare Auguste Detti tranh của danh họa Jie-Wei Zhou 


 tranh của danh họa Perrault Leon


tranh của danh họa Tissot


.
 tranh  của danh họa Holy Conversation 
tranh của danh họa  Jean-François Portaels tranh của họa sĩ Triều Tiên tả Cghủ tichj KimNhật Thành

tranh của danh họa Luc ece Borgia tranh của danh họa Cesare Auguste Detti       tranh của danh họa Robert -Fleury Nicolas tả cảnh Chúa Giê Su 

  bức "chân dung Olga" của danh họa Picassotranh của danh họa  Cole Georgetranh của danh họa  Hunt Edgar
 tranh của danh họa  Veldea
 tranh của danh họa  Angelo von Courten


  tranh của danh họa  Filippino Lippi

   tranh của danh họa  Jie Wei Zhou
   tranh của danh họa  Robert Léopold Louis
  tranh của danh họa Rosa Salvatore

 tranh Brouwer Adriaen

 tranh của danh họa Daniel Hernandez


 tranh của danh họa Sophie-Anderson

 tranh của danh họa  Auguste_Borget's "dòng sông ở Calcutta"


  tranh của danh họa  Bouguereau_Roses
                                                              
  tranh của danh họa Edward-Charles-Barnes


   tranh của danh họa Hunt Edgar
 tranh của danh họa Jean Auguste Dominique
                                                                     tranh của danh họa  Jean Leon Gerome

  tranh của danh họa  Jie wei Zhou


   tranh của danh họa Jie-Wei Zhou
  tranh của danh họa Moritz Stifter 
tranh của danh họa Robert Léopold Louis


tranh của danh họa  Odalisque 


 tranh của danh họa  Victor Marie 

  tranh của danh họa  Tanoux Henri Adriene


tranh của  Touch 
   tranh cổ vẽ năm  1879

  tranh của danh họa Cesare Auguste   tranh của danh họa Cesare-Auguste-Detti

   tranh của danh họa  Edmund Blair Leighton   tranh của danh họa Lawrence Alma-Tadema

                 tranh của danh họa  Doux-Riens


   tranh của danh họa  Le-Miroir

   tranh của danh họa John William Godward


    tranh của danh họa Lecomte-Vernet


    tranh của danh họa Alexis-Vollon     tranh của danh họa  Jean-François 


   tranh của danh họa  Francisco-Miralles-y-Galup  tranh của danh họa  Fernand Anne Piestre  tranh của danh họa  Jean-Jules-Antoine Lecomte de Nouy "giấc mơ cận đông"


  tranh của danh họa Orazio Gentileschi 
  tranh của danh họa Walter-Duncan

   tranh của danh họa George Antoine RchgerosseHoàng đế Đức Friedrich III
  tranh của danh họa Roger Eugene 

  tranh của danh họa  Christensen  tranh của danh họa  Alberto-Pasini


  tranh của danh họa Jean-François Portaels 


  tranh của danh họa   Lucrece
  tranh của danh họa  George-Lance 


tranh của danh họa  Orazio Gentileschi


tranh của danh họa Mortiz-Stiftertranh của danh họa Normand_Ernest

tranh của danh họa Rosa Salvatore

tranh của danh họa  Eugene de Blaas


tranh của danh họa  Daniel Ridgway Knight

tranh của danh họa  Henri-Guillaume-Schelesingertranh của danh họa  Louis Lang 


  Pa Neh


tranh của danh họa Varma

tranh của danh họa  Stanley Spencer


tranh của danh họa Bernhart Fries

tranh của danh họa  Kazimir Wojniakowski 
tranh của danh họa   August Riedel


tranh của danh họa  Eero Järnefelt 

 tranh của danh họa Eugène Francois Marie Joseph Devéria 
  tranh của danh họa George Willison 


  tranh của danh họa  Stanley Spencer tranh của danh họa Van der Ouderaa Prayer tranh của danh họa Constant Odalisque


 tranh của danh họa  Jean Leon Gerome


 tranh của danh họa  Jose Teofilo de Jesus 


tranh của danh họa  Lecomte du Nouy Jean Jules Antoine

tranh của danh họa John William Godward
tranh của danh họa Cephas Giovanni Thompson 
tranh của danh họa  Eugene de Blaas
tranh của danh họa  Frederick Arthur Bridgman 
tranh của Shi Liangtranh của danh họa  Frederick Arthur Bridgman 
tranh của danh họa  William Trego 
.

Kommentare: