Samstag, 16. März 2013

chùm ảnh động vật / phần 4

.

 bồ câu rừng xám chim rừng Úc châu


 kì đà

 cá hồng

 chim vẹt bắc Âu
 rắn lục

 bạch tuộc chim ri
 đầu rìu


bò tót gaur
  chim vịt


 cóc cà chua

 chim ri ngũ sắc


 rắn độc chim bói cá
 chim diệc
 chuột nhắt mũi dài cá quả con - rồng  rồng

chim rừng 


 cá nóc - kịch độc
 chim rừng Úc châu


 cá mặt trăng bạch hổ tàng lâm

 
 chim rừng bụng vàng
 loài ếch bò khổng lồ chim rừng đầu đỏ
 chim gõ kiến chim rừng
 bạch tuộc
 bồ câu xám
 chim ăn tắc kè bay
  mỏ rộng xồmhoàng  hổ lãn ngọa hoàng tuyền biên cá quan
 thằn lằn chim hồng
 chim rừng

 bói cá khổng lồ cò
 chim rừng
 cá ngựa

 cóc tía

đồng loại tương tranh điểu thực điểu
 chim rừng


 chim rừng
 kì đà
 cá rồng

 chim rừng chó rừng Phi châu

 cá lăng nha - cá bò
 chim đuôi seo

 báo Amurcá dao cạo


 chim rừng
 gõ kiến mào đỏ chuột vòi

 bồng chanh đỏ

 cá nhám lông nhung chim rừng rô đồng hổ Đông Dương
 chim Úc châu


 chim hút nhụy


 bói cá


 ốc anh vũ chim rừng Á châu cá chiên sông
 lừa rừng

 bạch tuộc lân tinh

 khỉ
 chim vàng
 chim gõ kiến


 cò cá biển


 con mang
cá bã trầu bồng chanh đỏ rùa nước ngọt rái cá chim trĩcá biển
chim rừng Á châu

 Chuột túi

 chim rừng Á châu
 gà rừng
 cá lông cò nai cà tông chim chích cá nóc vẹt chim châu Á
 rắn biển - con đẻn chim tu căng vàng rắn lục đen
bồ câu rừng
 cá bống tượng
 ve sầu - Việt Nam

 chim thiên đường


 bồ câu rừng
rùa nước ngọt    xem tiếp ở đây

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen