Samstag, 16. März 2013

Tranh nghệ thuật / phần 5

.

tranh của danh họa Borovorovski tranh của danh họa Domenico Ghirlandaio
 tranh của danh họa Edmund Blair
 tranh của danh họa Ivan Nicolaevich Kamskoy

tranh của danh họa Ferdinand Roybert

Hoàng đế Đức  Wilhelm I

tranh của danh họa Orazio-Gentileschi 
tranh của danh họa Francis Cotes


tranh của danh họa Charles Joseph Frederick Soulacroix
tranh của danh họa Charles Sillem Lidderdale 


tranh của danh họa  Bail Joseph Kitchen Boy 


tranh của danh họa Giordano Luca "nhà triết học Cratetes"
tranh của danh họa David emile Joseph De Noter


tranh của danh họa  Raja Ravi Varma
Từ Hi Thái Hậu nhà Thanh
tranh của danh họa  Hunt Edgar


tranh của danh họa Albert Lynch 


tranh của danh họa Stanley Spencer
tranh của danh họa  Albert Edelfelttranh của danh họa  Alfred Thompson Bricher 


tranh của danh họa Charles Sillem Lidderdale 
tranh của danh họa  Cole George Timbertranh của danh họa  Bernardino Luini 
tranh của danh họa  Cornelis de Heem


tranh của danh họa  Charles Sillem Lidderdale


 tranh của danh họa Bridgeman Frederick Arthur

 tranh của danh họa Brower Adriaen


 tranh của danh họa Eugene de Blaas

 tranh của danh họa Cesare Auguste Detti
 tranh của danh họa Claude Vignon  "David và đầu Goliath" tranh của danh họa  Cesare Auguste Detti tranh của Albert Lynch 


 tranh của danh họa  Eugene von Blaas

 tranh của danh họa  Edward Lamson Henry 

 tranh của danh họa   Hunt Edgar


 tranh của danh họa Eugene von Blaas
  tranh của danh họa George Caleb Bingham 


 tranh của danh họa  Hunt Edgar

 tranh của danh họa  Giovanni Bellini  tranh của danh họa  Jean Francois Portaels 
 tranh của danh họa   Holl Frank
 tranh của danh họa  John William Godward 

 tranh cổ vẽ năm 1585
tranh của danh họa Karl von Blaas
tranh của danh họa  Miralles Francisco

tranh của danh họa  Pynacker


tranh của danh họa Jie Wei Zoutranh của danh họa Odalisque
tranh của danh họa  Sanford Robinson Gifford 

tranh của danh họa  Stillman
tranh của danh họa  William Clarke Wonter

tranh của danh họa William Trego
  tranh của danh họa Winslow Homer 
  tranh của danh họa  Eugene von Blaas


  tranh của danh họa  Veldea  Hutdet

tranh của danh họa   Miguel Cabrera 


tranh của danh họa   Albert Lynch 

tranh của danh họa  Anna Ancher 
tranh của danh họa   Albert Lynch 

tranh của danh họa   Frank Dicksee 
tranh của danh họa  Edwin Lord Weeks 


tranh của danh họa  John William Godward 

tranh của danh họa  Hunt Edgar
tranh của danh họa  Kazimir Wojniakowski


 tranh của danh họa  Simon Verelst tranh của danh họa  Alberto Pasini 


 tranh của danh họa Jie-Wei Zhou 
 tranh của danh họa  Amil Rauk tranh của danh họa  Edwin Lord Weeks 


 tranh của danh họa   Bridgeman Frederick Arthur
 tranh của danh họa  Cole George


 tranh của danh họa  Emile Vernet-Lecomte

 tranh của danh họa  Emile Vernet-Lecomte 

tranh của danh họa Odalisque 

 tranh của danh họa  Eugene von Blaas tranh của danh họa  Eugene von Blaas 
 tranh của danh họa  Eugene tranh của danh họa Jie-Wei Zhou

 tranh của danh họa  Odalisque tranh của danh họa  Falero Luis Ricardo


 tranh của danh họa  George Antoine
 tranh của danh họa   Hunt Edgar
 tranh của danh họa   Alfred Stevens

 tranh của danh họa  Brouwer Adriaen tranh tả cảnh nữ hoàng Cleopatra trên sân rồng
 tranh của danh họa  James Wells Champney 
 tranh cổ tả David và đầu gã khổng lồ Goliat
 tranh của danh họa  Francis John Wyburd

tranh của danh họa Jean-François Portaels


tranh của danh họa Karl Bang tranh của danh họa  Jean-Franois-Portaels
 tranh của danh họa  Jerome-B-Thompson

  tranh của danh họa  Jie-Wei Zhou

  tranh của danh họa  John William Godward


  tranh của danh họa  John George Brown 

.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen