Samstag, 16. März 2013

triển lãm tranh nghệ thuật / phần 3

.

 Alexandre Jacques Chantron

 Rafael Madona Adrien Henri Raphael 1517  Reggianini Vittorio Rembrandt Peale  Repin Cossacks Riedel, August Heinrich 
  Arsène Hippolyte
 Rochegrosse Georges Antoine  Rouette Gabriel Rudolf-Epp Rudolph Ernst Spranger Bartholomaeus Pierre-August  Stefan-Bakalowicz Stephan Sedlacek
 Yuqi Wang
 Theodoor van Thuldenharmony Vincent-g-Stiepevich

nàng diana - tranh simon-vouet
"
" Persephone hái hoa ở thảo nguyên và bị bắt cóc" tranh của Rembrandt van Rijn


danh hoa cesare-auguste-gypsy
Francisco De Goya 


tĩnh vật
 danh họa Leonard de Vinci_nàng Madone Litta


danh họa  FredericLeighton
tranh của họa sĩ Trung Quốc


 bũa ăn của Chú Giê Su và các tông đồ


 nàng Diana và Callisto
  tranh của danh họa  francisco-de-goya

  tranh của danh họa Jean-Léon_Gérôme  tranh của danh họa Signac Guillaumetên cướp biển 
  bức họa "Thiếu nữ Trung Hoa" của Vladimir Tretchikoff
  tranh của danh họa Cesare Auguste Detti              tranh của danh họa Cesare-Auguste
 bức " chuyến đi săn của nàng Diana" Francois Boucher 
      tranh của danh họa  Evariste Vital Luminais

 tranh mô tả theo truyền thuyết tiên tri Daniel bị quăng xuống chuồng sư tử


     tranh của danh họa  Noël-Nicolas Coypel       tranh của danh họa Dahesh Palitz


      tranh của danh họa Fede rico Cervelli  " nàng Diana và Callisto"

 tranh của danh họa Falero Luis Riccardo


  tranh của danh họa Francisco De Goya  tranh cỉa danh họa Gerome


 tranh cỉa danh họa Hunt Edgar A farmyard

 tranh cỉa danh họa   Kalf William Still
tranh của danh họa Landseer

                                          tranh cỉa danh họa Paulus Young

    tranh cỉa danh họa Smith_Carlton_Alfred

       tranh cỉa danh họa   Cole George Harvest

 tranh của Deserted


                        tranh của danh họa  Perrault Leon Jean Basile Vanitastranh của danh họa  Zuber Buhler Fritz 

.

 tranh của danh họa Alexandre-Louis_Leloir


 tranh của danh họa Bridgeman Frederick Arthur


 tranh của danh họa Adriaen Brouwer

                                               tranh của danh họa  Adriaen Brouwer

 tranh của danh họa Cesare Auguste Detti  tranh của danh họa Cesare Auguste Detti

                                      tranh của danh họa Cesare Auguste Detti

                                                          tranh của danh họa Cesare Auguste Detti

      tranh của danh họa Cesare Auguste Detti


        tranh của danh họa Tizian Genuine

        tranh của danh họa  Francesco Vinea     tranh của danh họa  Guercino Abraham Casting


     tranh của danh họa  Guercino
       tranh của danh họa  Hunt Edgar


    tranh của danh họa Midwood William


    tranh của danh họa  Miralles_Francisco     tranh của danh họa  Miralles_Francisco                                                        tranh của danh họa  Perrault Leon Jean            tranh của danh họa  Tanoux Adrien Henri

    tranh của danh họa Eugne-Delacroix 


tranh của danh họa Turchi Alessandrotranh của danh họa  Zuber Buhler Fritz
tranh của danh họa Teniers David
 tranh của danh họa Veldea Kolf 

 tranh của danh họa Teniers David


 tranh của danh họa  Adriaen van de Veldetranh của danh họa  Bridgman Frederick Arthur

 tranh của danh họa Eugene Ferdinand Victor Delacroix - chúa Hung Nô Attila 


 tranh của danh họa  John-illiam


  tranh của danh họa Alberto Pasini   tranh của danh họa  Francesco Ballesio
   tranh của danh họa  Francesco Ballesio   tranh của danh họa  Trung Hoa


   tranh của danh họa   Holl Frank


    tranh của danh họa   Holl Frank
    tranh của danh họa Jie wei zhou   bức " chiếc tù và của tôi" của   Jie Wei Zhou                                          tranh của danh họa John_Vanderlyn
   
    tranh của danh họa Teniers David     tranh của danh họa Thomas Gainsborough
  tranh của danh họa Julius von Blaas


    tranh của danh họa Perrault Leon Jean Bazile     
                                             


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen