Samstag, 16. März 2013

chùm ảnh động vật / phần 5

.


hải ngư ái san hô
 thanh điểu ngưỡng thanh thiên
 thủy cầm lạc thanh lãng


 mộ nhật điểu đăng sơn hoàng lộc ngọa trúc lâm

 hồng ngư lạc thâm hải
 thanh điểu thực côn trùng


 mĩ điểu tại nhật thử


bạch tuộc lạc thâm hải


 tiểu điểu hữa tân khổ

 kỳ ngư tầm thổ trùng ngạ điểu bi vô thực
 quái điểu bi cô độc

 mỹ điểu thực phi trùng
 kim ngư thượng mỹ thạch

 xích ngư hữu mỹ bì

 tiểu thỏ nhập thái viên

 quái giải hữu hồng giáp


 thúy cầm vọng thanh sơn

 kim long ngư thực thủy thảo hắc điểu huề đa noãn
 hồng quy thượng khô mộc

 kim diêu bi vô thê
 hắc thử tại trúc lâm
 trì hoa tầm thổ trùng
 bích điểu ái tiểu mộc hoàng ngư dữ thanh thảo


 hắc điểu ngụ thanh lâm

 chiến ngư dữ thanh thảo
 thanh quy lạc thanh thủy
 hắc điểu tọa cổ thụ
 mộ nhật bích điểu lãn

hồng xí ngư lạc thủy

            thanh điểu ngụ thượng chi
 quái ngư lạc hoàng thạch
 hoàng điểu nghênh đông phongmiêu xà tầm tiểu thử - rắn mèo

     dã điểu nghênh tây phong
thâm lâm ngụ đại điểu
đại ngư ngụ u cung -  cá trắm cỏ

hồng trùng thực thanh thảo -  xén tóc đỏ chấm vàng


thiên nga hí thanh thủy


đồng tước vọng thanh thiên    -           chim ri đầu hồng


 hồng xí ngư tầm hồng thổ trùng


Á châu dã mỹ điểu -  chim rừng Á châu


     hắc  điểu cụ hàn phong
 anh vũ  tọa thượng chi

mỹ điểu ngưỡng mỹ thiên - chim rừng


kim ngư thực thanh  thảo
              bích điểu nộ đa ngôn -      chim rừng  xanh

 điểu nhi thanh điểu  mẫu


                                          dã điểu tầm hiền thê -   chim rừng mào hồng


xích ngư tại thâm giang - cá cờ xà cừ - xà cừ ngưtiểu thúy bi vô mẫu -  bói cá


hắc giải thượng cổ thạch -  tôm càng lẩu


 thanh điểu trung thanh diệp - chim rừng xanh


đồng tước tầm mễ thực -  chim ri

hắc anh vũ thực quả -  chim rừng đen
 
mỹ điểu tọa độc lập -  chim rừng


dã điểu tại trung lung -  chim rừng


quái thú Việt Nam lâm -  con lửng lợn - Việt Nam
hoàng điểu lạc đa ngôn -  chim rừng

dã điểu thượng khô mộc -  chim rừng


phi ngư lạc hải  ba -  cá chuồn

thúy  bi hướng giang hạ  -  bói cá mỏ rộng

khủng ngư lạc hoàng thủy -  cá hải tượng

Úc châu hữu mỹ điểu -  chim rừng Úc châu

hắc bạch điểu tọa thạch -  bạc má đen

 mãnh hổ ngụ trúc lâm

 thúy cầm hữu thiết trảo


dã điểu thượng cổ thụ -  gõ kiến
 lục hoàng oa tọa diệp
 hoàng điểu mộ nhật trung
    điểu mẫu dưỡng điểu nhi


long ngư hí hải vân -  cá rồng biển

ưng điểu tầm tiểu thú -  chim cắt


tượng trùng hữu mỹ y -  con vòi voiphượng hoàng ngụ khô mộc -  chim phướn

thanh điểu bi  bất ngôn -  chim râu

long ngư lạc thâm giang - cá chép không vảyhải ngư ngụ thâm hải - cá song đỏ

tiểu lộc tại Phi châu -  hoẵng Phi châu
thúy cầm tróc tiểu ngư  -  bói cá
dã hầu ngọa trung ngục - khỉ 
 tiểu điểu ngưỡng thanh thiên -     chim rừng

thanh điểu ngôn thanh lâm -  chim khướu xanh
hắc điểu thượng cổ thụ -  gõ kiếndã điểu tầm vật thực  -  chim rừng
.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen